Gouden+Giraffe+Categorie+Congressen%3A+Dag+van+de+Stad
Nieuws

Gouden Giraffe Categorie Congressen: Dag van de Stad

GOUDEN GIRAFFE EVENT AWARDS - Tijdens de Gouden Giraffe Event Awards, op 2 februari in DeFabrique in Utrecht, draait het in de categorie Congressen om evenementen waarbij de overdracht van kennis/inhoud centraal staan.

Casenaam: Dag van de Stad
Inzender: Maters & Hermsen
Opdrachtgever: De Dag van de Stad is georganiseerd door en voor: Rijksoverheid (ministeries van BZK, OCW, VWS, SZW, EZ, I&M, JenV), Platform31, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), G4 (netwerk van de vier grote steden van Nederland), G32 (netwerk van de 40 middelgrote steden in Nederland), Netwerk Kennissteden (Vereniging Universiteiten, Vereniging Hogescholen, en gemeentebesturen van de twaalf universiteitssteden), VNO-NCW, MKB Nederland, Gemeente Utrecht (gaststad) Het ministerie van BZK (Programmadirectie Stad) en Platform31 maakten als coördinatoren namens de partners deel uit van het organiserende kernteam, dat verder bestond uit Maters & Hermsen (inhoudelijk/creatief concept) en VNG Congressen (organisatie en logistiek).

Hoofddoelstelling:
De Nederlandse steden stimuleren om samenwerking aan te gaan (o.a. door middel van City Deals). Enerzijds om zo een krachtiger concurrentiepositie te verwerven in een wereld waarin de economie zich steeds meer ontwikkelt rondom megasteden. Anderzijds om ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken op te lossen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid en sociale cohesie die het gevolg zijn van snelle stedelijke groei.

Effect:
De stedelijke ontwikkeling d.m.v. de methodiek van City Deals, als onderdeel van Agenda Stad, is als een kernpunt in het Regeerakkoord gekomen. Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden geboren (o.a. een City Deal Gezonde Stad) en hebben steden zich bij bestaande samenwerkingsverbanden aangesloten. Er zijn nieuwe initiatieven gelanceerd zoals het Programma Stedelijke Transformatie. Daarnaast hebben steden elkaar in de voorbereiding van individuele sessies gevonden op onderwerpen en worden deze contacten nu verder uitgebouwd. Er zijn concrete ideeën/voorbeelden/oplossingen uit de ene stad meteen gepitcht door vertegenwoordigers uit andere steden, in hun stad.


 

#jointheLIVErevolution

De Gouden Giraffe Event Awards worden uitgereikt op 2 februari in DeFabrique. In de middag bent u getuige van de pitches van de beste events van Nederland en 's avonds vieren we het vak, netwerken we, met een borrel en heerlijke catering.


Foto

 

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.