Wetenschappers+en+WHO+roepen+het+nu+ook+hardop%3A+ventileren%2C+ventileren%2C+ventileren
Nieuws

Wetenschappers en WHO roepen het nu ook hardop: ventileren, ventileren, ventileren

EVENEMENTEN CORONA VENTILATIE - Wijlen Rob Captijn bracht ons in contact met zijn vriend Maurice de Hond. 'Hij heeft veel wetenschappelijk bewijs over de grote rol van aerosolen bij verspreiding van corona-virussen.' Het leidde tot een interview waarbij De Hond met bewijs kwam en zich afvroeg of de WHO wellicht niet van mening wilde veranderen. Nu maanden later roepen wetenschappers op tot meer aandacht voor de rol van aerosolen...

Nou gaat het in een pandemie niet om het spel wie er wel of geen gelijk had of heeft, maar wel om tijdig reageren en aanpassen aan wetenschappelijk bewijsmateriaal. De Hond zei er enkele maanden na de start van de COVID-19 pandemie het volgende over tegen EventBranche.nl met het oog op onze branche: 

'Voor de eventbranche geldt eigenlijk het tegenovergestelde van wat nu wordt aangekondigd: als eerste kunnen namelijk de buiten events weer van start. Die kunnen gewoon doorgaan, natuurlijk moet je oppassen met zingen of schreeuwen dichtbij elkaar, of het toiletbezoek, maar het kan gewoon doorgaan. Het wordt pas oppassen en echt een probleem als aerosols* hun gang kunnen gaan. Deze kleine microdruppels dalen namelijk niet snel neer, zeker niet binnen 1,5 meter, maar ze dwarrelen door de lucht. Vooral bij slecht geventileerde ruimtes. Daarom is het risico op verspreiding met deze microdruppels het kleinst bij locaties met een hoog plafond én met luchtafzuiging in het plafond. Zorg voor afzuiging, tocht, ventilatie. Probeer de buitensituatie te imiteren.'

De eerste resultaten van het Fieldlab Evenementen bevestigen deze zienswijze. Daarnaast spreken nu ook de onderzoekers van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zich meer openlijk uit. Zij vinden dat er meer rekening moet worden gehouden met aerosolen als besmettingsgevaar bij covid. Uit "meer en meer" modelstudies blijken die namelijk een belangrijke rol te spelen in de pandemie, laten zij weten via NOS.nl.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO erkende afgelopen vrijdag ook de rol van aerosolen. Tot opluchting van onderzoeker Daniel Bonn van de Universiteit van Amsterdam. "We roepen dit eigenlijk al een hele tijd", zegt Bonn tegen NOS.nl. Eerder gaf Bonn een lezing over de rol van aerosolen:

Bonn vat de onderzoeken over de rol van aerosolen en maatregelen die daarbij horen als volgt samen: ventileren, ventileren, ventileren... Ook het protocol Zakelijke Bijeenkomsten van het Eventplatform benoemt ventilatie en geeft het volgende advies:

Ventilatie
De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst. Lees meer over ventilatie en het nieuwe coronavirus op de website van het RIVM

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.