Optimisme+over+marketingbudgetten+bij+bedrijven+in+het+VK
Nieuws

Optimisme over marketingbudgetten bij bedrijven in het VK

We gaan weer de goede kant op, als we het IPA Bellwether Report mogen geloven. Voor het derde achtereenvolgende kwartaal worden de marketingbudgetten van Britse bedrijven naar boven bijgesteld.

De onderzoekers constateerden een stijging van 6,1% van de marketinggelden in het laatste kwartaal. Dat heeft alles te maken met de Omicron-variant. Deze variant bleek veel minder gevaarlijk voor de gezondheid dan zijn voorgangers.

 

Hoewel de stijging van 6,1% een flinke stap in de goede richting is, is de groei afgevlakt. In het derde kwartaal was de stijging namelijk nog 12,8%. Oorzaken van het afzwakken van de groei heeft volgens het rapport te maken met de grote verstoringen in de keten van toeleveranciers en de hoge inflatie. 

 

Marktonderzoek

Welke categorieën groeiden het hardst in het vierde kwartaal van het vorig jaar? Marktonderzoek deed het erg goed. Met een stijging van 7% voert deze categorie de ranglijst aan. Direct marketing deed het met een plus van 3,8% ook uitstekend, net als reclame in de mainstream media (een plus van 3,1%).

 

Video met een plus van 7,3% en online met een plus van 4,5% deden het aanmerkelijk beter dan print, audio en outdoor met minnen van respectievelijk 5,9, 6,3 en zelfs 8,3%. Public Relations noteerde een bescheiden plus van 2%. De marketingbudgetten voor evenementen en andere activiteiten werden verlaagd met respectievelijk 3,9 en 11,2%.

 

Toekomst

De onderzoekers keken niet alleen achteruit. Ze vroegen ook naar de planning. Daarin is - niet geheel verrassend - te zien dat bedrijven rekening houden met een voorzichtig einde van de pandemie. Ruim een derde van de ondervraagden is van plan het marketingbudget voor 2022/2023 te verhogen. Bijna de helft was optimistisch tot zeer optimistisch over de groei van het budget. Slechts een op de negen bedrijven verwacht een verlaging van de uitgaven. 

 

Nu de coronamaateregelen versoepeld zijn, is het optimisme over evenementen en live communicatie weer helemaal terug. Zo’n 19% van de ondervraagde bedrijven denkt dat de budgetten in dit lopende boekjaar verhoogd gaan worden. Ook op het gebied van verkoopbevorderende activiteiten zijn bedrijven positief gestemd. 17,9% van de bedrijven denkt hier de komende tijd meer geld aan te gaan uitgeven.

 

Voor wat betreft de toekomst blijven de verwachtingen positief. Tot en met 2026 zullen de budgetten blijven stijgen, variërend van 2,5% tot 1,3% in 2024 (2,3% in 2025 en 2,5 in 2026)

 

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.