Opmerkelijk%3A+ziekteverzuim+in+live+communicatie+branche+lager+dan+gemiddelde
Nieuws

Opmerkelijk: ziekteverzuim in live communicatie branche lager dan gemiddelde

CLC-VECTA openbaarde deze zomer samen met ArboNed weer de ziekteverzuimcijfers in de live communicatie branche. Ondanks de perikelen rondom corona, was het ziekteverzuim in 2021 in de eventbranche weer onder het landelijk gemiddelde. Gemiddeld was het ziekteverzuim in Nederland 4,6 procent. In de live communicatie sector was dat 'slechts' 3,2 procent.

Maar wat is eigenlijk ziekteverzuim en hoe zit dat in de live communicatie sector?

Wat is het ziekteverzuimpercentage bij werknemers?

Het totaal aantal ziektedagen van een werknemer, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van diezelfde werknemer in het afgelopen jaar. (bron: CBS)

CLC-VECTA en Arboned maken daarbij nog onderscheid in bruto en netto ziekteverzuim:

  • Het bruto verzuimpercentage is het verzuimpercentage waarbij het verzuim niet is gecorrigeerd voor deelherstel (gedeeltelijke re-integratie) en niet is gecorrigeerd voor fte. Verzuimdagen met indicator vangnet worden niet meegerekend. De verzuimdagen zijn afgekapt op de 730e ziektedag.
  • Het netto verzuimpercentage is het verzuimpercentage waarbij het verzuim is gecorrigeerd voor deelherstel (gedeeltelijke re-integratie) en niet gecorrigeerd voor fte. Verzuimdagen met indicator vangnet worden niet meegerekend. De verzuimdagen zijn afgekapt op de 730e ziektedag. Bij de correctie voor deelherstel tellen de werknemers die het werk gedeeltelijk hebben hervat enkel mee voor het percentage dat men nog ziek is.


Het verschil tussen het totale verzuim (bruto verzuimpercentage) en het verzuim gecorrigeerd voor deelherstel (netto verzuimpercentage) kan gezien worden als het effect van de bevordering van het deelherstel door de bedrijfsarts in samenspraak met werkgever en werknemer. Deze interventie is een veel beproefd re-integratiemiddel waarbij werknemers gedeeltelijk in eigen of aangepast werk hervatten, meestal als opstap tot volledig hervatten in eigen werk. Voor de bij ArboNed aangesloten CLC-VECTA lidbedrijven bedraagt dit effect 0,8%. Uitgaande van een jaarloonsom van € 36.500 per werknemer betekent dit voor een bij ArboNed aangesloten CLC-VECTA lidbedrijf alleen al een gemiddelde besparing op de loondoorbetaling van € 292 per werknemer/jaar.

 

In die verdeling ziet het ziekteverzuim aan de hand van de CBS-cijfers in onze branche er als volgt uit:

(bron: brancherapportage CLC-VECTA en ArboNed)

Over de ziekteverzuim rapportage van CLC VECTA en ArboNed:

 

Uit de jaarlijkse brancherapportage van CLC-VECTA partner ArboNed blijkt dat het verzuim in 2021 ondanks corona laag blijft ten opzichte van andere sectoren en het landelijk gemiddelde. Het verzuimpercentage was 3,2% in 2021, net als in 2019. In 2020 was het iets lager met een gemiddelde van 3,1%. De brancherapportage wordt samengesteld door ArboNed op basis van de verzuimgegevens van CLC-VECTA leden die klant zijn bij ArboNed. De rapportage bevat, naast verzuimcijfers, ook gegevens over verzuimpatronen, verzuimoorzaken, verzuimduur (naar leeftijd en oorzaak), werk gerelateerd verzuim en bedrijfsongevallen.

 

Sectoren bundelen krachten voor preventie
De vooruitzichten voor 2022 laten gemiddeld een hoger ziekteverzuimpercentage zien met 5,4 procent. Daarom komt er ook steeds meer aandacht voor preventie en zijn de krachten in de verschillende sectoren gebundeld:

'Het aanhoudend hoge ziekteverzuim in combinatie met de krappe arbeidsmarkt maakt inzet op preventie en goed verzuimbeleid door werkgevers belangrijker dan ooit, zeker in het mkb. Om ondernemers hiervan extra bewust te maken en te informeren over preventie, re-integratie en alles rond loondoorbetaling bij ziekte, zijn MKB-Nederland en het ministerie van SZW, in samenwerking met 20 aangesloten branches, het platform www.loondoorbetalingbijziekte.nl gestart', aldus de organisatie achter het platform, waar ook CLC VECTA bij aangesloten is.

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.