Nieuwe+coronawet+%2D+haastige+spoed+is+zelden+goed
Nieuws

Nieuwe coronawet - haastige spoed is zelden goed

Haastige spoed is zelden goed. Dat geldt volgens diverse partijen, waaronder het Nederlandse Genootschap voor Burgemeesters (NBG) voor de nieuwe permanente coronawet, die voorligt bij de Raad van State. Zelfs het Ministerie van Volksgezondheid zelf erkent dat de wet, die na de zomer ingevoerd moet gaan worden, een haastklus is.

Waarom heeft het kabinet zoveel haast om deze wet erdoor te krijgen? Dat komt omdat we de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een tijdelijke coronawet. Deze wet geldt drie maanden en moet dan verlengd worden. Dat is vier keer gebeurd. Bij de vijfde keer was er geen meerderheid meer voor in de Eerste Kamer. Daarom is er sinds medio mei geen coronawet meer. 

De angst voor een nieuwe golf coronabesmettingen dit najaar is groot.In het geval het virus de kop weer opsteekt en maatregelen noodzakelijk zijn, moet het kabinet kunnen optreden. Daar is de nieuwe permanente wet voor nodig. Die wet wordt onderdeel van de Wet Publieke Gezondheid. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet de regering permanent bevoegdheden geeft tot het nemen van maatregelen, die de grondrechten kunnen beperken. Het nieuwe voorstel gaat overigens niet specifiek over corona; er wordt in meer algemene zin gesproken over 'maatregelen voor de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel.'

Gevolgen eventbranche

De maatregelen hebben grote gevolgen voor de eventbranche. De maatregelen worden van kracht als het kabinet besluit dat 'gelet op de ernst van de bedreiging van de de volksgezondheid noodzakelijk en geschikt zijn'. Belangrijk criterum is dat de maatregelen proportioneel moeten zijn in verhouding tot de actuele situatie en dat ze de uitoefening van de grondrechten zo min mogelijk beperken. Hier zit voor critici de kern van de bezwaren: Het ontbreekt aan een fundamentele discussie en onderbouwing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio's. 

Inhoud wetsvoorstel

En dan tot slot duiken we ook nog even in de inhoud van het wetsvoorstel, want die hebben - zoals verwacht - flink wat potentiele impact op onze branche. We zetten hier de belangrijkste maatregelen op een rijtje. 

* Een veilige afstand bewaren van personen buiten het eigen huishouden;
* Quarantaineplicht van mensen die besmet zijn;
* Maatregelen op het gebied van hygiene;
* Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen, denk hierbij aan mondkapjes;
* Het geheel of gedeeltelijk sluiten van publieke plaatsen;
* Een zorgplicht voor zowel besloten als publieke plaatsen, waardoor mensen de maatregelen kunnen opvolgen;
* Het inperken of verbieden van evenementen;
* Het opleggen van boetes aan mensen of bedrijven, die zich niet houden aan verplicht maatregelen.

In Trouw laat een woordvoerder van het Ministerie van Volksgezondheid weten dat ze liever ook meer tijd hadden gehad om tot een meer gedegen voorstel te komen. Volgens het kabinet kan er niet worden gewacht met de nieuwe wet. Op twijfels over de effectiviteit van de maatregelen wordt niet gereageerd.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.