%27Met+elkaar+de+samenleving+zo+lang+mogelijk+open+houden%27
Nieuws

'Met elkaar de samenleving zo lang mogelijk open houden'

Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om het corona-virus in toom te houden. Dat zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. Met elkaar de samenleving zo lang mogelijk open houden is daarbij het uitgangspunt. Daartoe zijn sectorplannen uitgewerkt met bijbehorende maatregelenladders. Ook voor de eventbranche.

De maatregelenladder van de evenementensector is in grote lijn identiek met de meeste andere sectoren. Onderaan de ladder zien we een groene zone met basismaatregelen. Hier wordt gesproken over het naleven en communiceren van basisadviezen, ventilatie en algemene hygiene- en schoonmaakprotocollen. Tot zover niets verontrustends.

Coronatoegangsbewijs

Beklimmen we de ladder dan komen we terecht in de gele sector. Daar worden de maatregelen al serieuzer. Hier draait alles om het voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden. Preventiemaatregelen die genoemd worden zijn onder meer communicatie en triage voorafgaand aan het evenement. Per event moet er een corona-verantwoordelijke zijn, geldt een toegangscontrole en is er een registratie en gezondheidscheck. Andere maatregelen in het gele gebied zijn het aanscherpen van het hygieneprotocol, handpompjes, vrijblijvend advies gebruik zelftesten en het benadrukken van basisadviezen.

Als het virus verder oprukt komen we terecht in het oranje gebied. Dan gelden in- en uitstroommaatregelen en een dringend advies om zelftesten te gebruiken. Juridisch afdwingbare maatregelen zijn dan het CTB - het coronatoegangsbewijs en de mondkapjesplicht.

Bovenaan de ladder vinden we het rode gebied. Dan is het goed mis. Het doel is dan het toegankelijk houden van de zorg. De overheid kan op dat moment verdergaande maatregelen opleggen, waarvan de avondklok en de lockdown nog vers in het geheugen staan.

Rioolwater

Als het kabinet maatregelen noodzakelijk acht, worden deze voorgelegd aan het OMT en het MIT. Het MIT kijkt vooral naar de impact op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. De adviezen van zowel het OMT als het MIT worden verstuurd naar de Tweede Kamer en meengenomen in de besluitvorming van het kabinet. 

Het virus werd en wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Natuurlijk wordt gekeken naar het aantal positieve testen, de ziekenhuisopnames, maar ook naar het rioolwater. Ons afvalwater is ook een belangrijke indicator als het gaat over de activiteit van de virus. Die gegevens worden weergegeven in het coronadashboard, die nu wordt voorzien van een thermometer, die is voorzien van vier standen. 

 

 

 

 

 

Op het dashboard wordt een thermometer toegevoegd. De thermometer heeft vier verschillende standen en wordt elke twee weken – en zo nodig wekelijks - vastgesteld door het RIVM en geeft in één oogopslag weer wat de epidemiologische situatie is. De thermometer wordt de komende weken verder doorontwikkeld. Doel is dat iedereen kan zien hoe het virus zich ontwikkelt.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.