Meer+duidelijkheid+over+subsidieregeling+evenementen%3A+aanvragen+kan+vanaf+30+april
Nieuws

Meer duidelijkheid over subsidieregeling evenementen: aanvragen kan vanaf 30 april

Er wordt steeds meer duidelijk over de subsidieregeling evenementen, die in het begin nog garantiefonds heette. Aanvragen kunnen vanaf 30 april ingediend worden voor evenementen van na 1 juli. En ja, dat geldt ook voor zakelijke evenementen en ook voor events die eerder gepland stonden maar nu verplaatst zijn naar 1 juli tm 31 december 2021. Bekijk de update van de voorwaarden:

Direct na aankondiging van de regeling was er wat onduidelijkheid over het antwoord op de vraag: geldt dit ook voor zakelijke evenementen. Ja is het antwoord: 'De regeling is bedoeld voor professionele organisatoren van betaalde publieksevenementen. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen zoals vakbeurzen en congressen, waarbij de organisator verantwoordelijk is voor het organiseren van het evenement en het risico daarvan draagt.'

Waarom komt deze regeling er?

Voor de coronacrisis kon u als organisator van evenementen het pandemierisico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. Verzekeraars hebben deze optie nu uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunt u het financiële risico van annulering zelf niet meer dragen.

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort voor de datum van een evenement wordt aangekondigd. De organisator moet zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

Wat wordt vergoed?

Heeft u een evenement georganiseerd dat door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege coronamaatregelen? U ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de gemaakte kosten terug als gift. Voor het resterende deel kunt u een lening afsluiten tegen 2% rente per jaar. Hierbij kunt u de afweging maken hoeveel eigen geld u nog heeft en voor hoeveel u een lening wil afsluiten bij RVO. 

Het gaat vooral om betalingen aan uw onderaannemers en leveranciers. Denk bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, beveiliging en technische voorzieningen en de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

 

Voorwaarden

  • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
  • Het is toegestaan een evenement dat (normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021. 
  • Alleen evenementen die bij de 2 (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
  • Het evenement moet plaatsvinden in Nederland.
  • Als organisator houdt u zich aan de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen rol.
  • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.

 

Aanvragen vanaf 30 april

Inmiddels heeft RVO.nl al wat meer duidelijkheid gegeven over het aanvraagproces:

Aanvragen

U kunt naar verwachting aanvragen vanaf 30 april tot en met 30 september.

Na uw aanvraag

Wij nemen binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag een besluit. Dit besluit gaat over de vraag of uw evenement wel of niet onder de regeling valt. Het besluit gaat nog niet over uitbetaling. Als dat besluit positief is, vallen ook de kosten die u vóór het besluit heeft gemaakt onder de regeling.

Op Rijksoverheid.nl wordt deze informatie nog aangevuld:

Ik heb een aanvraag ingediend. Kan ik al beginnen met de voorbereidingen van het evenement?

Het besluit van RVO over de aanvraag biedt pas echt zekerheid of u als organisator onder de regeling valt. Maar als dat besluit positief is, vallen ook de kosten die u vóór dat besluit heeft gemaakt onder de regeling. Dit zijn ook de kosten die vanaf 21 januari 2021 zijn gemaakt, de datum van de aankondiging van deze regeling.

Wie bepaalt dat een evenement moet worden geannuleerd?

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort op de datum van een evenement wordt aangekondigd. U als organisator moet zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.