Lobby+eventbranche%3A+verdere+heropening+kan+niet+lang+uitblijven
Nieuws

Lobby eventbranche: verdere heropening kan niet lang uitblijven

EVENEMENTEN CORONA - Al bijna twee jaar is een groep eventprofessionals bezig met een ongelijke strijd: de lobby namens de eventbranche. En op een enkele ongefundeerde kreet van kritiek na is er enorm veel respect en waardering voor de inzet van al die lobbyisten. Zijn we heel veel opgeschoten? Neem daar is het grote logge overheidschip te onbestuurbaar voor. Maar zaken als financiële hulp en het op de kaart zetten van de zakelijke evenementen zijn grote verdiensten. Maar nu dan?

Nu komt het Eventplatform met update van de lobby. Samengevat is het vooral een oproep tot snelle heropening, vervolgbeleid gebaseerd op het blijven openhouden van de samenleving en onze sector, voortzetten van steun en een herstelplan.

2 jaar later, nog steeds geen concreet perspectief

Volgende maand is het 24 maanden geleden dat we in de eerste lockdown gingen. Op dat moment voorspelden we dat voor onze branche het doemscenario van “first out en last in” zou gaan gelden. Wie had toen kunnen voorzien dat we 2 jaar later nog steeds in een pandemie verkeren zonder concreet perspectief? En er blijkbaar nog steeds geen mogelijkheden zijn om verder vooruit te kijken?

Het uitblijven van duidelijkheid in aanpak en te voeren beleid en daarmee enige vorm van perspectief, gaat zich nu nadrukkelijk wreken in continuïteit en het sentiment van opdrachtgevers en deelnemers. 6 weken vooruitkijken versterkt dit proces en beeld, en voor onze branche is dat dodelijk. In de lobby betekent dit dat we door moeten blijven zetten, ondanks dat de resultaten op dit moment niet bemoedigend zijn. Doorzetten in het verkrijgen van inzicht in de aanpak en beleid om zoveel mogelijk te voorkomen dat deelnemers en opdrachtgevers beslissingen blijven uitstellen en wellicht andere keuzes gaan maken.
 
Verlengen steun

Anderzijds blijven we ook inzetten op het verlengen van de steunmaatregelen specifiek voor onze branche, met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de opgebouwde schuldenlast. Hoe kunnen we zorgen dat hier de druk afneemt opdat er ruimte blijft om te investeren, innoveren en het aantrekken van medewerkers?
 
Inmiddels hebben we gesprekken kunnen voeren met de nieuwe bewindslieden Micky Adriaansens en Gunay Uslu die beiden, ondanks dat men in dit stadium nog geen concrete toezeggingen kan doen, van mening zijn dat de evenementensector weer open moet. Met name het live gesprek met Staatssecretaris Uslu afgelopen week en uit de terugkoppelingen die we krijgen, blijkt dat men zich hier binnen het kabinet sterk voor maakt. Dit sterkt ons in de gedachte dat, mede door de maatschappelijke druk, een verdere heropening niet lang meer kan uitblijven. En dan is meteen ons volgend doel om te zorgen dat we ook open blijven!
 
Kortom, 4 speerpunten:
•        volledige heropening,
•        beleid gericht op open blijven,
•        specifieke steunmaatregelen,
•        samen met de overheid werken aan een herstelplan
 
Binnen het herstelplan spelen verduurzaming, innovatie, digitalisering en nieuwe businessmodellen, als ook human capital een prominente rol.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.