Let+op+eventbedrijven%3A+NOW+4+kan+inmiddels+worden+aangevraagd
Nieuws

Let op eventbedrijven: NOW 4 kan inmiddels worden aangevraagd

NOW 4 kan sinds 26 juli aangevraagd worden. Let op, het UWV noemt UWV4 de zesde aanvraagperiode. Voor deze aanvraagperiode, waarbij de tegemoetkoming aangevraagd wordt over juli, augustus en september 2021. Hieronder de voorwaarden en een link naar de meestgestelde vragen.

Tegemoetkoming voor de periode: juli, augustus en september 2021
Aanvragen: vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021

Voor de zesde aanvraagperiode geldt:

 • U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft vergeleken met 2019.
   
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. In uw aanvraag kunt u daarom maximaal 80% omzetverlies invullen. 
   
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
   
 • Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover uw omzetverlies is berekend.
   
 • De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in februari 2021.
   
 • Die loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in uw aanvraag.
   
 • De tegemoetkoming is 85% van dat bedrag.
   
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
   
 • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
   
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin u NOW ontvangt, heeft u ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
   
 • U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.
   

Op UWV.nl worden alle onderstaande vragen beantwoord:

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.