Hoe+zit+het+nu+met+de+steunpakketten+voor+de+eventbranche%3F
Nieuws

Hoe zit het nu met de steunpakketten voor de eventbranche?

Nu de maatregelen wederom verlengd zijn en wel tot en met minimaal 14 januari 2022 blijven ook de steunpakketten in stand. Dat betekent dat de NOW en de TVL doorlopen. Voor de vele zelfstandigen in onze branche zijn de voorwaarden voor de reguliere bijstand zelfstandigen versoepeld. De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet tot en met het derde kwartaal van 2022.

In totaal is er 4,4 miljard euro extra vrijgemaakt om de steunpakketten voort te blijven zetten. In de praktijk gaat het om de volgende regelingen:

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW: vanaf 20 procent omzetverlies

Werkgevers kunnen ook voor de maanden januari, februari en maart de NOW aanvragen zodat ze hun personeel kunnen doorbetalen. Deze NOW 6 ligt op een vergelijkbaar niveau als de NOW 5-subsidie die momenteel aangevraagd kan worden. Zo moet een werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben en blijft het vergoedingspercentage 85%. Een aantal zaken moet nog worden uitgezocht. De volledige voorwaarden worden door het kabinet in januari bekend gemaakt. De NOW 6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): voor bedrijven met meer dan 30 procent omzetverlies

De voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  zijn in het eerste kwartaal van 2022 gelijk aan die van de huidige TVL. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Een mkb-onderneming kan maximaal 550.000 euro ontvangen en grotere ondernemingen krijgen maximaal 600.000 euro. Hiervoor heeft het kabinet 1,9 miljard euro gereserveerd.

Steun aan zelfstandigen: bijstand zelfstandigen versoepeld

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat er voldoende steun is voor zelfstandigen. De eerdere Tozo was ingevoerd om de grote aantallen zelfstandigen snel van bijstand te voorzien. Per oktober is dit, gelet op de afgenomen aantallen, weer de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de Bbz. Daarbij zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het kabinet heeft deze versoepeling nu ook met drie maanden verlengd tot en met maart 2022. Hiermee worden zelfstandigen geholpen in de overbruggingsperiode, tot hun bedrijf weer op volle sterkte door kan.

Belastingmaatregelen: januari 2022 beslissing over verlenging uitstel

Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland heeft over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Garantieregeling evenementen en Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen
De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%. Het kabinet maakt de verdere voorwaarden voor deze regelingen begin 2022 bekend. Voor professionele sportwedstrijden houdt het kabinet per tak van sport en type evenement in de gaten of de generieke steunmaatregelen afdoende zijn, of aanvullende steun noodzakelijk is gedurende de looptijd van de coronamaatregelen. Hier onder alles over deze twee regelingen:

 

 

Verlenging van Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen en garantieregeling evenementen verlengd tot en met 30 september 2022


Op 14 december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de ATE en de garantieregeling evenementen (TRSEC) worden verlengd tot en met 30 september 2022. Hiervoor gelden wel aangepaste voorwaarden. 

 • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in Q1 2022 wordt 90%, met een lening voor de resterende 10%. 
 • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in Q2 en Q3 2022 wordt 80%, met een lening voor de resterende 20%.
 • Voor de lening geldt een rentepercentage van 2%.

Het kabinet wil dat getroffen ondernemers hun geld voor 2021 nu snel krijgen en niet eerst op een aanpassing van de regeling moeten wachten. De ATE voor 2021 wordt daarom zo snel mogelijk geopend. Voor de verlenging van de ATE tot en met 30 september 2022 wordt zo snel mogelijk een aangepaste subsidieregeling gemaakt. Meer informatie hierover volgt. 

Subsidievoorwaarden voor de ATE 2021

 • Het evenement zou in de periode van 10 juli tot en met 31 december 2021 plaatsvinden en was toegankelijk voor publiek.
 • Het evenement vond geheel of gedeeltelijk in (Caribisch) Nederland plaats. 
 • Het evenement zou op 1 of meerdere dagen plaatsvinden, maar is door een evenementenverbod van de Rijksoverheid niet doorgegaan.
 • Het is niet verplicht om ten minste 1 eerdere editie van het evenement georganiseerd te hebben.
 • Het is niet noodzakelijk om bij een eerdere editie een annuleringsverzekering met pandemiedekking gehad te hebben.
 • Voor ATE komen ook gratis evenementen in aanmerking.
 • Besloten evenementen, zoals bruiloften, bedrijfs- en buurtfeesten, komen niet in aanmerking voor ATE.
 • Alleen gemaakte kosten voor het evenement vanaf 20 januari 2021 tot en met de datum van het evenementenverbod zijn subsidiabel. 
 • Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen, voor technische voorzieningen en voor de inhuur van beveiliging en artiesten. 
 • De subsidiabele kosten van het evenement zijn minimaal €2.500.
 • Vaste kosten, los van het evenement, zijn geen subsidiabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan 1 evenement zijn te gebruiken. Voor deze kosten ontvangt u geen ATE.
 • De subsidiabele kosten worden lager, wanneer een verzekering kosten van het evenement vergoedt. 
 • Ontvangen NOW en TVL-steun worden van de subsidiabele kosten afgetrokken.
 • Ook eventuele opbrengsten van het evenement, zoals sponsoring, verkoop van merchandise of subsidie van de gemeente worden van de subsidiabele kosten afgetrokken. 
 • Wanneer het evenement in aanmerking kwam voor de garantieregeling evenementen (TRSEC), kan een organisator geen gebruik maken van de ATE.

Wanneer en waar kan ik ATE aanvragen?

Naar verwachting wordt de ATE eind januari 2022 geopend. Dat zal de eerste werkdag na de publicatie van de subsidieregeling in de Staatscourant zijn. De regeling is daarna 10 weken open voor aanvragen. Aanvragen kan via www.rvo.nl/ate met eHerkenning niveau 3.  

Waarom duurt het tot januari 2022 voordat ik ATE kan aanvragen? 

Aan het openen van een subsidieregeling gaat een heel traject vooraf. Zoals het uitwerken van de subsidieregeling, opstellen van controleprotocollen, inregelen van een aanvraagsysteem en beoordeling door de Europese Commissie. Deze werkzaamheden kosten tijd, maar worden zo snel mogelijk uitgevoerd. 

Wat heb ik nodig om straks ATE voor 2021 aan te vragen?

 • De aanvrager moet (mede)organisator van het evenement zijn.
 • Gegevens van de aanvrager. Denk aan het KVK-nummer, het post- en bezoekadres.
 • Vraagt u ATE aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementorganisatoren? Dan moeten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maken hiervoor gebruik van het machtigingsformulier op de website van RVO.
 • E-herkenning niveau 3. Heeft u nog geen e-herkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. 
 • Een bewijsstuk dat het Nederlandse of Europese rekeningnummer op naam van de organisator staat. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam. 
 • Een exploitatieoverzicht van het evenement in Excel met:
  • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
  • Gemaakte kosten:
   • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
   • Brutobedrag
   • Btw-bedrag
   • Factuurnummer
   • Afzender factuur
  • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Bij een subsidie van meer dan €125.000, heeft u een controleverklaring van een accountant nodig. De voorwaarden van de controleverklaring volgen nog. Bij een subsidie tussen de €25.000 en €125.000 is een derdenverklaring genoeg. Daarvoor komt een standaard formulier op de website van RVO.
 • Extra bewijsstukken:
  • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee.
  • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente.
  • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.

Wanneer ontvang ik het geld?

RVO kan een complete aanvraag, inclusief alle bewijsstukken, binnen twee weken beoordelen. Voorwaarde is wel dat de aanvraag helemaal compleet is.

Mijn aanvraag voor de garantieregeling evenementen (TRSEC) is afgewezen. Kan ik dan ATE aanvragen?

Wanneer het geannuleerde evenement gratis was, geen eerdere editie had of geen annuleringsverzekering met pandemiedekking had, kan het evenement in aanmerking komen voor ATE. Het evenement moet dan wel voldoen aan de subsidievoorwaarden van de ATE.

Wanneer het evenement wel aan de voorwaarden van de TRSEC voldeed, maar de aanvraag niet op tijd is ingediend, dan komt het evenement niet in aanmerking voor de ATE.

Moet ik belasting betalen over de ATE subsidie? 

Ja. De ATE en TRSEC subsidie worden door de Belastingdienst beschouwd als omzet voor de vennootschapsbelasting (Vpb) en de inkomstenbelasting (IB). Bij de Vpb moet u alleen belasting betalen als u in dat jaar winst heeft gemaakt.

Moet ik een deel van de ATE subsidie over 2021 terugbetalen?

De ATE in 2021 is een subsidie voor 100% van de subsidiabele kosten. Er is geen terugbetalingsplicht voor een deel van de subsidie. Alleen als bij een controle achteraf blijkt dat u teveel subsidie heeft ontvangen, moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. 
Voor de ATE in 2022 gaan andere voorwaarden gelden met een terugbetalingsplicht voor een deel van de subsidie. Meer informatie hierover volgt.

Wie bepaalt of een evenement vanwege corona wordt verboden? 

Om in aanmerking te komen voor de ATE moet er sprake zijn van een evenementenverbod door de Rijksoverheid. 
Wanneer een evenement door een andere instantie wordt verboden, bijvoorbeeld door de gemeente, dan geldt de ATE niet. 

Ik heb zelf mijn evenement geannuleerd uit onzekerheid over de coronamaatregelen, maar er was nog geen evenementenverbod. Kan ik dan gebruik maken van de ATE? 

Nee. De ATE gaat alleen gelden tijdens een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Wanneer een organisator het evenement zelf annuleert, buiten het evenementenverbod om, geldt de ATE niet. 

Als het evenement direct na het einde van het evenementverbod plaatsvindt (er geldt dan geen verbod), dan kan het evenement feitelijk doorgaan en geldt de ATE niet. 

Mocht de Rijksoverheid het evenementverbod verlengen, dan is er sprake van een nieuwe situatie en komt een gepland evenement vanaf die datum in aanmerking voor de ATE.

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.