Herstel+van+aantal+evenementen+in+grote+steden%2C+nog+niet+op+niveau+2019
Nieuws

Herstel van aantal evenementen in grote steden, nog niet op niveau 2019

Voorlopige onderzoekscijfers van het aantal evenementen in de 50 grootste steden van Nederland, laten een sterk herstel zien. Waar in 2021 in de grootste steden nog slechts 800 evenementen georganiseerd werden, gaan de cijfers over 2022 richting de 2300. Dat is nog altijd niet het recordaantal van 2019, maar wel vergelijkbaar met een pre-corona jaar als 2018.

De onderzoekers van Respons die het G50 Gemeenten & Evenementen-onderzoek doen, spreken over zichtbaar herstel: "Er is in 2022 zichtbaar herstel van de evenementensector in de grote gemeenten van Nederland na de coronajaren. In 2020 waren er slechts 430 evenementen volgens onze criteria* in de grote steden, grotendeels in de pre-corona periode januari tot en met 12 maart. In 2021 is er herstel ten opzichte van 2020 met bijna 800 evenementen. Maar opgeteld kende de G50-gemeenten in 2020 en 2021 minder evenementen dan in heel 2019. Ze kwamen daarmee uit op het niveau van 2016/2017. In 2022 zien we een herstel tot 2300 evenementen."

>> Herstel festivals en concerten zelfs naar recordhoogte

"In 2020 en 2021 samen waren de bezoekaantallen een kwart van die van 2019. Met ruim 56,5 miljoen bezoeken bleef het aantal in 2022 ook ruim onder de realisatiecijfers in de jaren voor corona, waar dat aantal al jarenlang tussen de 60 en 70 miljoen bungelde."

Analyse 2022: corona en andere problemen


De voorlopige cijfers van 2022 tonen met ruim 2.300 evenementen herstel, maar dat is lager dan voor corona. Omdat de beperkende maatregelen pas in maart werden opgeheven, gingen er een streep door veel evenementen in het eerste kwartaal. Ook daarna gingen evenementen niet door omdat de voorbereidingstijd te kort was. Daarnaast waren er uitdagingen wat betreft materialen en personeel en toegenomen (vergunnings)eisen. Voor veel (vooral vrijwillige) organisatoren is het voldoen aan de eisen schier onmogelijk. Daar komen de financiële onzekerheid en risico’s nog bij. De daling in de G50 van het aantal evenementen is daarmee deels te verklaren.  

Voor 2023 verwacht bijna twee derde van de G50-gemeenten dat het aantal evenementen ongeveer gelijk blijft aan dat van voor de corona pandemie. 21% verwacht een toename en 8% denkt dat er minder evenementen komen.  

Nauwelijks subsidies in 2020, opvallend herstel in 2021

In de periode 2015 = 2019 gaven de G50-gemeenten jaarlijks rond € 52,5 miljoen uit aan evenementensubsidies. In 2020 was dat bijna € 9 miljoen voor slechts 139 evenementen die fysiek met publiek plaatsvonden. En dan vooral in het eerste kwartaal, toen er nog geen coronabeperkingen waren. In 2021 werd er € 41,7 miljoen uitgegevens waarvan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en het EK Voetbal in Amsterdam het meeste profiteerden. De eerste verwachting voor 2022 is dat de totale evenementensubsidies van de G50-gemeenten op ca € 45 miljoen uitkomen. 

Uit onze quickscan onder de G50-gemeenten blijkt dat bijna 90% organisatoren niet alleen met geld ondersteunt. Het gratis aanbieden van voorzieningen (zoals hekken en afvalcontainers) en diensten (o.a. schoonmaken) komt veel voor net als korting op leges en het niet berekenen van huur voor evenemententerreinen.  

 


* De definitie voor een evenement, zoals Respons deze hanteert:
”Een evenement is een georganiseerde, verplaatsbare gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen, die zich daarvoor in een bepaald tijdvak en in een inrichting of op een terrein bevindt of beweegt.”

 


Online platform G50 – evenementen  

De Monitor G50 Gemeenten & Evenementen is de online opvolger van de G50 Evenementen Monitor die in 2009 voor het eerst verscheen. De digitale versie bevat net als voorheen cijfers, analyses en trends maar dan in een modern en interactieve vorm. In de online omgeving is het makkelijk om meerdere malen per jaar actuele data en analyses toe te voegen.  

De Monitor G50 Gemeenten & Evenementen is nubeschikbaar voor onze abonnees via ‘Mijn Respons’. Ook interesse in deze uitwerkingen? Neem dan een abonnement.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.