Gouden+Giraffe+%2D+RVO+Circulaire+Beurs
Nieuws

Gouden Giraffe - RVO Circulaire Beurs

De Rijksoverheid wil in 2030 volledig circulair opereren, wat wil zeggen dat nagenoeg alle gebruikte materialen weer hergebruikt worden. Dat vraagt de komende jaren om een grote gezamenlijke inzet van de ruim 100.000 medewerkers. Het gevoel samen aan dat doel te werken is een voorwaarde voor succes. De tweejaarlijkse Circulaire Beurs speelt hierbij een sleutelrol. De editie van 2022 in de Haagse Fokker Terminal, aan de hand van Brandcode, was de start van het traject naar 2030 met een duidelijke community gedachte en is in de race voor een Gouden Giraffe.

Het was een hybride evenement. Een belangrijke pijler van de strategie is de 'R-ladder', het door de overheid gehanteerde stappenplan op weg naar circulair. Het eventplatform werdzo ontwikkeld dat de R waar de bezoeker zich bevond gekoppeld kon worden aan de bezoeker. Deelnemers vulden een online vragenlijst in en ontdekten zo hun plaats op de ladder en welke stappen ze nog moeten zetten. Een matchmakingmodule bracht hen vervolgens in contact met specialisten. Ze leerden ter plekke welke stappen er nog moeten worden genomen om naar een hoger niveau op de 'R-ladder'te komen.

Het was een complete innovatiebeurs. Op het centrale Innovatieplein werden producten en technieken gedemonstreerd en in de kleinere zalen van de Fokker Terminal konden deelnemers allerlei workshops volgen of sparren met deskundigen over problemen waar ze tegenaan liepen. Het online platform werd tijdens de beurs geïtroduceerd als hub van de community die samenwerkt op weg naar 2030. Deelnemers kunnen elkaar daar opzoeken, best practices delen en beelden van het evenement terugkijken. Omdat het de avond voor de aftrap van het carnaval was (de elfde van de elfde) werd de beurs afgesloten met een verrassende circulaire carnavalskraker. De video daarvan werd de volgende dag massaal gedeeld.

Concept

HOOFDCONCEPT:
Het centrale thema is 'circulair', vandaar dat we voor de cirkel als hoofdvorm hebben gekozen. Op de beursvloer was de vorm zichtbaar met vier ronde pleinen die corresponderen met de vier categorieën van de rijksbrede doelstellingen voor klimaatneutrale overheidsinkoop in 2030. Je kunt de vorm ook als een wiel zien, als een cirkel in beweging. Het centrale Innovatieplein is de hub ('spil'). Die hub werd gespiegeld op de online locatie. Ook de community kun je zien als een cirkel, een groeiende kring van mensen.

AANSLUITING OP DE DOELSTELLINGEN:

Door de cirkel overal terug te laten komen wordt het woord 'circulair' top-of-mind bij de deelnemers. Het beursontwerp bracht vraag en aanbod van kennis, maar ook mensen bij elkaar.

AANSLUITING OP DE DOELGROEPEN: Door het ontwerp en de digitale applicaties konden deelnemers gemakkelijk hun weg vinden.

CUSTOMER JOURNEY: Circulair in 2030 kan alleen behaald worden wanneer alle medewerkers zich erachter scharen. De Circulaire Beurs wakkerde het gemeenschapsgevoel aan: we doen dit samen! Deelnemers gingen zelf op zoek naar kennis om te veranderen. Productdemonstraties gaven een vooruit blik naar de circulaire toekomst. Dit gaf iedereen de overtuiging mee te doen aan iets van fundamentele waarde. Dat werd verder versterkt door presentaties op de mainstage. De customer journey krijgt een vervolg online en met komende edities.

PRACTICE WHAT YOU PREACH: Voor de Circulaire Beurs was een duurzaam evenement natuurlijk zeer belangrijk. Daarom is de Fokker Terminal gekozen als locatie voor het evenement. Deze locatie heeft zich de afgelopen jaren sterk gericht op het verduurzamen van evenementen en heeft verschillende maatregelen genomen om de totale voetafdruk (energie, drinkwater, CO2 en afval) tot een minimum te beperken. Zo beschikt de Fokker Terminal over een eigen energiecentrale van 600 zonnepanelen en compenseert het de CO2-uitstoot van gasverbruik. Blikvangers op de beurs waren de grote eventtapijten. Vanzelfsprekend waren deze 100% recyclebaar.

INNOVATIEF PLATFORM, PLATFORM VOOR INNOVATIE: Het was een hybride event en dus was een doel om online deelnemers zo goed mogelijk deel te laten nemen. Omgekeerd was de strategie om de fysieke deelnemers juist ter plekke gebruik te laten maken van de online applicatie. Daardoor namen ze het in feite in gebruik als platform voor innovatie en vloeiden digitaal en fysiek in elkaar over. Het platform is ook de spil van de groeiende community. Het zal informatie bieden, tafelsessies hosten en actief blijven tot het volgende evenement.

Doelstelling

1. Het einddoel is te zorgen dat de Rijksbedrijfsvoering in 2030 volledig circulair is. De Circulaire Beurs is bedoeld om dit proces te versterken en wanneer nodig te versnellen. Na dit evenement zal de beurs om de twee jaar gehouden worden. Steeds wordt er daarbij naar de stand van zaken gekeken om zo meetbare, concrete verbeteringen als tussendoel te stellen.

2. Om te kunnen slagen is het noodzakelijk dat de medewerkers '2030' als een gezamenlijk doel zien. De Circulaire Beurs heeft daarom ook als doel om een groeiende community bij elkaar te brengen. Dat begint met de direct voor circulariteit verantwoordelijke medewerkers, maar via hen zullen uiteindelijk alle ca. 100.000 medewerkers bij de
Rijksoverheid het einddoel als gemeenschap realiseren. Doel voor de online community is om de komende jaren te groeien naar zo'n 1.200 stakeholders.

 

  • Het vergroten van de bewustwording van circulaire economie en het belang daarvan voor de toekomst.
  • Inspireren om stappen te zetten en op zoek te gaan naar informatie.
  • Delen van kennis en ervaringen (matchmaking).
  • Het vergroten van draagvlak voor de transitie naar de circulaire economie, ook buiten de Rijksoverheid (voorbeeldfunctie)

 

Impact

De Circulaire Beurs is onderdeel van een Rijksbrede innovatie om toe te werken naar een circulaire overheid. De beurs is dus niet één los event, maar onderdeel van de langetermijnstrategie. Het streefaantal fysieke en online bezoekers en het streefaantal inschrijvingen voor de community zijn behaald.

Maurice Goudsmith (opdrachtgever bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): 'Als tweejaarlijks evenement is de Circulaire Beurs zowel een IJkmoment, als een moment om de juiste mensen bij het doel te betrekken en ze weer enthousiast te maken. Belangrijk is de combinatie met het online platform. Hierdoor kunnen we meer mensen bereiken, maar digitaal kun je ook een betere match maken. Bij een fysiek ruik je de koffie en voel je het gonzen op de beursvloer. Dat gevoel wilden we ook bij de online bezoekers overbrengen, om ze net zo sterk te betrekken. Door inzet van bijvoorbeeld online hosts en veel interactie is dat gelukt. We hebben nu samen met Brandcode en de Fokker Terminal het "huis" neergezet, met een herkenbaar logo en een stijl die zowel online als offline op maat kan worden uitgewerkt.'

Gouden Giraffe Event Awards maandag 3 april TheaterHangaar: ben je er net als 350 gasten ook bij?

Je kunt bij de jurypresentatie van deze en vele tientallen andere top events zijn. Kom dan in de middag naar Learn from the Best tijdens de Gouden Giraffe Event Awards op maandag 3 april, TheaterHangaar:De Gouden Giraffe Event Awards 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door deze eventhelden:

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.