Gouden+Giraffe+%2D+Postillion+Hotels+met+NXTMICE+Re%2DInvent
Nieuws

Gouden Giraffe - Postillion Hotels met NXTMICE Re-Invent

In juni 2021 stond de zakelijke evenementenbranche al meer dan een jaar zo goed als stil door COVID-19. Het was niet of beperkt mogelijk om LIVE zakelijke evenementen en bijeenkomsten te organiseren. Hoe kon Postillion Hotels toch zijn kernwaarden inzetten om relaties voort te zetten met bestaande klanten en om nieuwe opdrachtgevers aan het merk te binden, en om te blijven werken aan de positionering als expert in de zakelijke evenementenbranche? Het lukte met NXTMICE * Re-Invent, een event dat meedingt naar de Gouden Giraffe.

Postillion Hotels wilde lef & thought leadership tonen door als enige supplier in de branche samen met de events-community (zowel planners als suppliers) een aanzet te geven tot een nieuwe visie voor de LIVE branche ná corona. Dit was de basis voor NXTMICE * Re-Invent. Om deze aanzet goed te kunnen geven was het duidelijk dat niets in het design van dit event gestoeld kon zijn op het traditionele format van een congres.

Concept

NXTMICE* Re-Invent leek in niets op een traditioneel congres. Het design brak in elk element met ‘het oude’, om deelnemers ‘het nieuwe’ echt te laten onderzoeken. Het gehele programma was ontworpen met de thema’s Verbinden, Ervaren, en Waardecreatie als onderleggers. Deze thema’s zijn specifiek gekozen als de meest belangrijke thema’s voor de doelgroep in hun dagelijkse werk in de zakelijke evenementenbranche en zijn verweven door het gehele event.

In plaats van een uitnodiging met programma via e-mail of post werden genodigden in een videoboodschap toegesproken daar André de sourieur, de narrator van NXTMICE * Re-Invent. Buiten een datum en een mysterieuze belofte over ‘vooruitkijken’ kregen de deelnemers geen informatie. Hiermee werd duidelijk gemaakt dat dit geen standaard-event werd. Het was de belofte van een persoonlijke ervaring.

De ontvangst was allesbehalve standaard. Gasten werden één voor eén van naar een hotelkamer gebracht. Geen zaal met plenaire opening maar alleen op een hotelkamer. De sourieur sprak: “Jullie staan aan het begin van een reis waarvan je alleen de vruchten kan plukken door kleur te bekennen.” Daarnaast vond elke deelnemer zijn persoonlijke sleutel om mee te nemen….In 9 kamers gingen deelnemers op zoek naar nieuwe manieren van Verbinden, Ervaren en Waardecreatie, om zo een aanzet te geven voor een nieuwe visie op de branche. Een aantal
kamers wordt hieronder omschreven.

Kamer van de Heilige Huisjes
Op een ware kermis, schoot men in de schiettent letterlijk aan gort welke eventonderdelen moeten verdwijnen.

Kamer van de sterke inhoud
De deelnemers werden uitgedaagd in 60 seconden hun ideeën over wat ‘sterke inhoud’ is, aan elkaar te pitchen, zonder externe spreker, want die had corona.

Kamer van verbinding
Waar mensen werden gedwongen het netwerken los te laten en een persoonlijk gesprek te voeren.

Kanskamer
Hoe meer privacy men opgaf, hoe dichter men kwam bij de gouden kluis met inhoud.

Kamer van de kosten
Wat mag AV kosten? Liever uitstekende catering, of inspiratie door een hoogwaardige spreker? Deze vragen werden behandeld op de blackjacktafel.

Afsluiting in de Terra Nova
De sourieur gaf zijn laatste reflectie in Terra Nova, de schatkamer van MICE. Het sleuteltje van eerder die dag gaf toegang tot een kistje. Met de Re-Invent munt, waarop de woorden Verbinden, Waarde en Kennis wilden we deelnemers meegeven om te blijven zoeken naar wat kan blijven, wat beter moet en waar afscheid van kan worden genomen. Na het event zijn alle resultaten uit de verschillende themakamers uiteengezet in een
whitepaper en gedeeld met de deelnemers en de branche.

Doelstellingen

Het behoeft geen uitleg dat de pandemie extreem disruptief is geweest voor de evenementenbranche. Het heeft intensivering en professionalisering van het gebruik van bestaande alternatieven opgeleverd zoals hybride en online meetings en evenementen. LIVE samenkomen om kennis te delen, geïnspireerd te raken of simpelweg te overleggen is niet meer vanzelfsprekend. NXTMICE * Re-Invent vond plaats toen de pandemie nog zeker niet over was. LIVE samenkomen mocht nog niet ongehinderd.

Het event wilde een nieuwe visie voor de toekomst van zakelijk samenkomen verkennen. Postillion Hotels wilde ook in Coronatijd de connectie met opdrachtgevers en de branche behouden en opdrachtgevers verder verbinden aan het merk.

De hoofddoelstelling:
Met NXTMICE wilde Postillion Hotels hét kennis-event van de branche neerzetten, waarbij het gezamenlijk ontwikkelen van de branche leidend was, evenals het werken aan de naamsbekendheid van Postillion Hotels. Dit is op de volgende twee manier gedaan:
- Het versterken van sense of community binnen de branche, door samen een visie voor de toekomst te verkennen.
- Het verbinden van (potentiële) opdrachtgevers aan het merk Postillion Hotels op basis van de vijf kernwaarden Lef, Expertise, Plezier, Ondernemen & Resultaat.

Postillion Hotels heeft altijd een leidende rol in de zakelijke events community geambieerd. Niet alleen via actieve bijdragen aan de branche via leiderschapsrollen in brancheverenigingen zoals CLC VECTA en MPI, maar ook door ‘dingen net even anders willen doen’ in de propositie. Voorbeelden zijn de introductie van Brain Food en Brain
Breaks, waarmee het congresgangers als atleten is gaan behandelen. NXTMICE *RE- Invent wilde deze ambitie om thought leader te zijn intensiveren. Het laten zien van de mogelijkheden van Postillion Hotel & Convention Centre Amsterdam aan potentiële opdrachtgevers was een tweede subdoelstelling.

Impact

NXTMICE heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het versterken van de positie van Postillion als thought leader. Van de deelnemers heeft 97% aangegeven de inzichten opgedaan tijdens het event in te zetten in hun werk in de sector. Waar het gaat om de sense of community gaf 95% aan nieuwe contacten te hebben opgedaan tijdens het event, en 100% gaf aan dat de verbinding die men voelde tijdens het event hoger was dan bij een traditioneel georganiseerd congres- of event.

Voor Postillion is de directe impact geweest dat het meer aanvragen heeft gekregen voor events van opdrachtgevers die tijdens het event aanwezig waren. In totaal is er in 2022 en verder meer dan een miljoen aan revenu gegenereerd die direct gerelateerd is aan dit event. Daarnaast wordt Postillion Hotels meer gezien als strategische kennispartner voor het organiseren van congressen en events. Concreet zien we dit doordat de klantmix is veranderd: het aandeel van PCO’s in de klantmix is gestegen en ook zien we meer congressen en events van eventbureaus die op de ‘droomklantenlijst’ staan.

Erik-Jan Ginjaar, CEO Postillion Hotels: “We wilden laten zien dat wij dé expert zijn in de MICE branche. Dan moet je lef tonen en ook in een kwetsbare periode grondig te kijken naar wat er speelt in de branche, ook als je daar als locatie zelf onder de loep wordt genomen. Die kwetsbaarheid hebben we in willen bouwen door deze persoonlijke
benadering, die geleid heeft tot resultaat.”

 

Gouden Giraffe Event Awards maandag 3 april TheaterHangaar: ben je er net als 350 gasten ook bij?

Je kunt bij de jurypresentatie van deze en vele tientallen andere top events zijn. Kom dan in de middag naar Learn from the Best tijdens de Gouden Giraffe Event Awards op maandag 3 april, TheaterHangaar:De Gouden Giraffe Event Awards 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door deze eventhelden:

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.