Gastvrijheidssector+sluit+monsterverbond+met+onder+meer+CLC+VECTA%3A+duurzame+arbeidsmarkt
Nieuws

Gastvrijheidssector sluit monsterverbond met onder meer CLC VECTA: duurzame arbeidsmarkt

Een heus monsterverbond in de gastvrijheidssector, waar CLC VECTA vanuit de eventbranche is aangesloten. De samenwerking krijgt vorm onder de naam: hospitality pact. Het doel van dit pact is om met elkaar samen te werken aan duurzame oplossingen voor de arbeidsmarkt uitdagingen van vandaag en morgen. Om dat kracht bij te zetten werd meteen de campagne Be My Guest gelanceerd.

De landelijke campagne met bijbehorend platform heeft in eerste instantie als doel jongeren te inspireren en te faciliteren in de mogelijkheden van de hospitality sector. Deze campagne versterkt de campagnes van de afzonderlijke branches. In deze startfase wordt begonnen met het enthousiasmeren van talenten binnen VMBO en MBO. Aansluitend vindt verbreding plaats naar talenten in het HBO.

“Dit is een belangrijk moment. De Hospitality Sector draagt substantieel bij aan de samenleving en niet alleen economisch. Denk aan sociale cohesie en leefbaarheid. Een sector met deze impact vraagt om een georganiseerde aanpak van de arbeidsmarktuitdagingen, waarbij bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen en overheid, de handen ineen slaan”, aldus Riemer Rijpkema, belangenbehartiger en branche expert, initiatiefnemer namens CLC-VECTA en intensief betrokken bij de totstandkoming van het Hospitality Pact.

Wat houdt het Hospitality Pact precies in?

 

1. Hoe is het ontstaan?

Het Hospitality Pact is opgesteld onder regie van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie en wordt gedragen door de werkgeversorganisaties KHN, ANVR, HISWA-RECRON, CLC-VECTA, Veneca, door het beroepsonderwijs VMBO, MBO en HBO, Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH), werknemersorganisatie FNVHorecabond, een collectief van landelijk opererende bedrijven en is met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot stand gekomen.

2. Waarom een dergelijk pact?

De hospitalitysector is een volwaardige bedrijfstak met een succesvolle toekomst. De sector stelt zich als doel om zichzelf veel sterker maatschappelijk te positioneren. Dat betekent dat de sector zichzelf presenteert in al zijn diversiteit en mogelijkheden. De hospitalitysector laat zien hoe zij bijdraagt aan de samenleving; niet alleen in termen van werkgelegenheid, maar ook in termen van leefbaarheid, vestigingsklimaat en sociale cohesie. De hospitalitybranches en alle betrokkenen werken aan een gezamenlijke koers voor de hospitalitysector in Nederland, om van daaruit te komen tot een gezamenlijke aanpak van de arbeidsmarktuitdagingen. Om de samenwerking te onderstrepen tussen het onderwijs, de branches, betrokken organisaties, leveranciers, partijen en de overheid, zijn gezamenlijke uitgangspunten vastgelegd in dit Hospitality Pact. Het Hospitality Pact biedt een gezamenlijk denk- en referentiekader. Het Hospitality Pact vormt ook de concretisering van pijler 5: Gastvrije Sector uit Perspectief 2030 Bestemming Nederland.

3. Wat is het Hospitality Pact?

Het Hospitality Pact is het kompas voor en door de hospitalitysector over de arbeidsmarkt. Het is een ‘koersdocument’ met uitgangspunten voor landelijke samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen en overheid met ambities, doelen en een actieagenda. Om actueel te zijn en te blijven evalueert de sector jaarlijks de actieagenda en stelt deze bij.

4. Wat valt er onder de hospitality sector?

Binnen de hospitalitysector werken verschillende branches samen. Het vakgebied hospitality kent vele namen; na het aloude ‘toerisme en recreatie’ kwamen nieuwe termen als ‘vrijetijdseconomie’, ‘gastvrijheidseconomie’ en ‘bezoekerseconomie’. De nieuwe termen plaatsen het vakgebied vooral in de hoek van de economie. Dat is een beperking, want het domein kent ook veel sociale, ruimtelijke en culturele facetten, die van groot belang zijn gezien het actuele debat over de balans tussen bezoekers, bewoners, bedrijven en de leefomgeving. In het Hospitality Pact is gekozen voor een definitie die de volgende branches omvat: reizen, toerisme, dag- & verblijfsrecreatie, watersport, party-, contract- en institutionele catering, horeca en zakelijke/publieksevenementen. De branches binnen de hospitalitysector zorgen voor 91,2 miljard aan omzet per jaar. De sector heeft daarmee een aandeel van 4,5% in het totaal bruto nationaal product. De sector telt ruim 800.000 banen wat neerkomt op 7,5% van alle banen in Nederland.

5. Wat ziet het pact als uitdagingen en kansen?

Bedrijven in de hospitalitysector kampen, net als veel andere sectoren, al geruime tijd met een toenemend en structureel tekort aan medewerkers. Hoewel er verschillen zijn tussen de branches, is er een gemeenschappelijke behoefte om te werken aan gedeelde oplossingen.

Uitdagingen

 • In- en uitstroom van talenten
 • Goed werkgeverschap
 • Zekerheid van baan en inkomen
 • Imago
 • Technologie en digitalisering
 • Duurzaamheid

Kansen

 • Aantrekkelijk werk
 • Ontwikkelingsmogelijkheden
 • Vraag naar mensen in de sector stijgt

 

6. Ambitie 2030

Met het Hospitality Pact als richtinggevend document, werken alle betrokken partijen uit de hospitalitysector samen om de doelen rondom human capital te bereiken. Hierdoor blijft de hospitalitysector concurrerend met andere sectoren. De gezamenlijke ambitie is onder te verdelen in drie onderwerpen:

 • Wij maken als sector de meervoudige waarde van hospitality zichtbaar: wij leveren een bijdrage aan economische groei, brede welvaart, welzijn, werkgelegenheid, duurzaamheid en sociale cohesie.
 • Wij laten zien dat hospitality een veelzijdig vakgebied op meerdere niveaus met bijbehorende loopbaanpaden, -kansen en -perspectieven is.
 • Wij zorgen met elkaar voor voldoende instroom van gekwalificeerde en nog te kwalificeren talenten op de arbeidsmarkt en in hospitalityopleidingen.

 

>> BEKIJK: Hospitality Pact Samenwerken aan een vitale arbeidsmarkt in de hospitalitysector

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.