Fieldlab+focust+op+virusveiligheid+van+evenementen
Nieuws

Fieldlab focust op virusveiligheid van evenementen

Fieldlab Evenementen heeft de focus verlegd. Niet langer draait het om 'de waan van de dag'. Doel nu is vooral om kennis te genereren die op lange termijn bijdraagt aan de virusveiligheid van evenementen en andere live experiences. Al die informatie wordt beschikbaar gemaakt op het online platform COVID Kenniscentrum voor Evenementen (CKVE).

Voor deze nieuwe aanpak heeft Fieldlab Evenementen drie nieuwe werkpakketten gedefinieerd:

1. - Kennisverrijking
2. - Bezoekersstromen
3. - Innovatie

Voor elk van dit pakket zijn nieuwe plannen gemaakt. Onderdeel van deze plannen zijn onderzoeksactiviteiten, die gedurende dit jaar worden uitgevoerd.

Kennisverrijking 

In het eerste werkpakket gaat het om kennisverrijking. Uitgangspunt hierbij is het risicotaxatiemodel dat is ontwikkeld door de TU Delft en Fieldlab Evenementen. Dit model geeft betrouwbare voorspellingen voor de besmettingsrisico's. Het doel is dit model verder te verfijnen op basis van nieuwe empirische gegevens en nieuwe medische kennis.

Als het gaat om nieuwe empirische gegevens, dan kun je denken aan het aantal besmettingen op verschillende locaties, meer inzicht in contacten tussen mensen en andere factoren die van invloed zijn op het overdragen van het virus. Er zullen ook meer verschillende typen evenementen en locaties bij het onderzoek worden betrokken.

Ook is er nieuwe medische kennis, bijvoorbeeld over de effectiviteit van vaccins. Hoe wordt het virus overgedragen, onder welke omstandigheden, in welke situaties en wat is de leeftijd van de bezoekers. Allemaal factoren die relevant zijn voor het onderzoek.

Platform CKVE

Belangrijk doel is ook om het model inzichtelijker te maken, zodat de volledige evenementenbranche van deze kennis kan profiteren. Het online platform COVID Kenniscentrum voor Evenementen (CKVE) wordt nog meer hét portal voor kennisdeling, zowel nationaal als internationaal.Alle data is beschikbaar voor onder andere organisatoren, aanvragers van vergunningen, vergunningverstrekkers, adviesorganen en media. Uiteraard wordt het platform aangevuld met actuele gegevens. Daarnaast is er ruimte voor bijdragen van gelieerde partijen, waaronder de Alliantie van Evenementenbouwers en Eventplatform.

 

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.