Explosieve+groei+aantal+evenementen+stagneert%2C+eventbranche+in+2023+stabiel
Nieuws

Explosieve groei aantal evenementen stagneert, eventbranche in 2023 stabiel

In de COVID-crisis lanceerde EventBranche.nl een crisismonitor om regelmatig de peilstok in de eventbranche te stoppen: wat en waar investeren bedrijven, merken en overige organisatien nog in qua live communicatie en experience marketing. Dat resulteerde in monitoren met meer dan 1000 respondenten. Nu de ellende achter ons ligt, vulden ruim 100 eventbedrijven de monitor in. Uitkomst: de explosieve groei van 2022 stagneert, al ziet een kwart nog altijd een groei in het aantal events.

De redactie van EventBranche.nl stelde een aantal korte meerkeuze vragen om te peilen hoe 2022 verliep tov 2019 (het laatste jaar voor COVID), hoe de huidige agenda in 2023 'aanvoelt voor de rest van het jaar', of online events een blijvertje zijn en welke uitdagingen de branche ziet. 112 bedrijven namen deel en vulden vrijwel allemaal alle vragen in:

Vraag 1: Hoe was 2022 qua omzet tov 2019?
De geluiden waren eensgezind: met minder mensen, zat de agenda overvol in 2022. Allemaal uitgestelde evenementen en bedrijven en organisaties die de krachtige behoefte aan ontmoeten vertaalden naar evenementen. Maar hoe ziet dat er qua omzet uit, in vergelijking met 2019 dat voor veel eventbedrijven een zeer goed jaar was: 80 procent spreekt over een toename of zelfs sterke toename van de omzet.

Vraag 2: hoe was 2022 tov 2019 qua aantal evenementen?
Nu we weten dat het qua omzet een zeer goed jaar was voor de meerderheid in de eventbranche, is het ook interessant om te kijken of dit door de toename van het aantal events kwam, of dat een minder aantal evenementen voor meer omzet zorgden. Gelet op het feit dat een minderheid spreekt over een toename / sterke toename van het aantal events, mag je heel voorzichtig concluderen dat tov 2019 de evenementen in 2022 met een hoger budget werden weggezet:

Vraag 3: Hoe zou je op basis van jouw huidige opdrachten agenda 2023 omschrijven in vergelijking met 2022?
Bijna alle respondenten vulden ook vraag 3 in en gaven zo een inkijkje in hun huidige agenda en het gevoel dat daarbij ontstaat voor het jaar 2023 tov 2022. Stevenen we af op een nieuw topjaar of maken een beetje pas op de plaats, vergeleken met 2022? Dat laatste lijkt de realiteit. Waar 27 procent spreekt over een toename, waren er geen respondenten die invulden dat er sprake is van een sterke toename tov 2022. Daar tegenover staat het feit dat er ook geen eventbedrijven zijn die een sterke afname signaleren. Bijna de helft spreekt over een stabiel jaar en het aantal eventbedrijven dat een afname concludeert is evengroot als de bedrijven die een toename zien (27 procent). Daaruit mag geconcludeerd worden dat de explosieve groei stagneert en de branche zich stabiliseert tov 2022. 

 

Vraag 4: blijven online events in 2023 een constante factor?
De vraag die ons ook bezighoudt: nu iedereen in 2022 blind lijkt te grijpen naar in person of ook wel fysieke live events, is de vraag: blijven online events in 2023 ook daadwerkelijk een constante factor? Omdat de diversiteit in respondenten (van cateraars tot bureaus en van locaties tot opdrachtgevers) groot is, zien we een groot percentage niet van toepassing-antwoorden. Zij die wel inzage kunnen geven in de online events, zijn helder en verdeeld: voor 27 procent is er geen of vrijwel geen online events in de agenda voor 2023. Bijna 1 op de 6 eventbedrijven spreekt over evenveel of zelfs overwegend online en de overige 27 procent geeft 'beperkt aantal online events' als antwoord:

 

Tot slot stelden we een open vraag aan de respondenten. Slechts enkele tientallen eventbedrijven gaven hier een antwoord op. 

Wat is de grootste uitdaging voor de eventbranche in 2023?

1. Personeelstekort

2. Gestegen energieprijzen

3. Shift naar duurzaamheid

4. Onzekerheid door oorlog in Oekraine

Daarnaast werd nog een aantal uitdagingen benoemd die als gemene deler de inflatie en prijsstijgingen behelsen en/of te maken hebben met de voorlopige terughoudendheid van opdrachtgevers om al verder in het jaar evenementen te plannen.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.