Eventplatform+woedend%3A+%E2%80%99Steun+stopzetten+terwijl+restricties+doorlopen+is+onverteerbaar%E2%80%99
Nieuws

Eventplatform woedend: ’Steun stopzetten terwijl restricties doorlopen is onverteerbaar’

EVENTPLATFORM CORONA EVENTS - Het Eventplatform, waar alle brancheorganisaties binnen de wereld van zakelijke evenementen de krachten gebundeld hebben, laat geen spaan heel van de aankondiging dat alle steun per 1 oktober wordt stopgezet: ’Steun stoppen terwijl restricties doorlopen is onverteerbaar en niet uit te leggen.’ Die boodschap wordt ondersteund door de Alliantie van Evenementenbouwers.

Een gesprekspartner, die in no time door een krachtige lobby aan tafel ging met liefst vier ministeries, snel tot steunpakketten kwam én samen met de overheid als enige in Europa direct doorpakte met de Fieldlab Events, wordt nu als een klein kind opzij geschoven en zonder communicatie niet meegenomen in beslissingen. Zo moeten ze zich bij het Eventplatform momenteel voelen. Dat blijkt ook wel uit de felle en heldere reactie nadat de Kamerbrief gepubliceerd werd met daarin het abrupt stopzetten van de steun per 1 oktober. En dat terwijl de restricties voor onze branche nog altijd van kracht zijn en, mede door het uitblijven van helderheid en zekerheid, voor de ene na de andere annulering en verschuiving zorgen:

'De manier waarop het Kabinet heeft aangekondigd de steunmaatregelen te stoppen maakt pijnlijk duidelijk wat de werkelijke betrokkenheid is van het Kabinet bij zwaar getroffen sectoren, waaronder de evenementenbranche', opent het Eventplatform een officieel statement. 
 

Er is geen enkel overleg geweest over het stopzetten van de steun. Doet onze branche er wel toe in Den Haag?

 

‘Het is onverteerbaar en niet uit te leggen dat de steun stopt terwijl restricties doorlopen en de financiële gevolgen daarvan nog heel lang zullen doorwerken. Er is geen enkel overleg geweest over het stoppen van de maatregelen en de impact daarvan. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat het kabinet ons zó laat vallen en dat er geen extra pakket of faciliteit meer komt’, aldus Riemer Rijpkema, woordvoerder namens het EventPlatform. ‘Het rechtvaardigt de vraag of de branche er voor politiek Den Haag wel toe doet.’

De maximale capaciteit van het aantal bezoekers, het moeten placeren en werken met toegangsbewijzen, de geldende reisbeperkingen,alsook het ontbreken van duidelijkheid voor een langere periode en de voorbereidingstijd voor evenementen, zijn harde restricties die herstel van zowel de zakelijke als de publieksevenementenbranche op korte termijn onmogelijk maken. 

Tegemoetkoming evenementen niet voor zakelijke markt
‘De overheid geeft aan dat het een logisch moment is om te stoppen met de generieke steunmaatregelen. En dat terwijl het Kabinet de sector al 18 maanden op slot houdt en zelfs nu nóg geen duidelijkheid geeft op de vraag of we vanaf 20 september weer volledig open kunnen. De subsidieregeling evenementen (TRSEC) en de aanvullende tegemoetkoming evenementen (ATE) die de overheid in het leven riep, worden gewaardeerd, maar het betreft projectondersteuning, geen branche ondersteuning en is bovendien niet beschikbaar voor de zakelijke evenementenbranche,’ aldus Jolanda Jansen, woordvoerder namens de Alliantie van Evenementenbouwers.   

Komende donderdag vindt een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de publieks- en zakelijke evenementenbranche met betrokken Ministers. De branche heeft een duidelijke agenda voor ogen voor dit overleg; als er geen concrete antwoorden komen, is het overleg volstrekt overbodig. 

Rijpkema en Jansen namens de branche: ‘Je kunt niet vasthouden aan restricties voor bepaalde sectoren en tegelijkertijd de langdurige gevolgen daarvan volledig bij ondernemers in die sector leggen. Het begrip voor en de bereidheid van ondernemers om de restricties te volgen en te handhaven is dan echt wel voorbij.’  

Nieuwe demonstraties zijn ook al aangekondigd. Op 11 september gaat de branche, na de succesvolle eerste ‘Unmute Us’ protestmarsen op 21 augustus, opnieuw de straat op.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.