Eventplatform+schept+duidelijkheid%3A+geen+paniek%2C+weinig+verandering+door+nieuwe+maatregelen
Nieuws

Eventplatform schept duidelijkheid: geen paniek, weinig verandering door nieuwe maatregelen

CORONA MAATREGELEN EVENEMENTEN - Het werd al eerder genoemd: de laatst afgekondigde maatregelen waren voor onze branche ronduit te vaag te noemen. Meldplicht, zaaltjes, samenkomsten...De brancheorganisaties in het Eventplatform staken de koppen bij elkaar en komen namens de branche tot een standpunt in zake de nieuwe maatregelen, ingaande op 20 september 2020:

In onderstaande standpunt de samenvatting van een uitgebreide notitie van het Eventplatform, die je ook in dit artikel terugvindt:

Zakelijke samenkomst
= Samenkomst die nodig is voor de uitoefening beroep of bedrijf. Dit moet strikt worden uitgelegd. Een bedrijfsborrel of bedrijfsfeest valt hier niet onder. Een vergadering of congres valt hier doorgaans wel onder.
 
Toegestaan:
- Alle samenkomsten van 50- personen.
- Zakelijke samenkomsten in een gelegenheid met een horecavergunning van 50+ personen (vergadering, congres, etc.). Hiervoor geldt geen meldplicht.  
- Zakelijke samenkomsten in een gelegenheid zonder horecavergunning van 50+ personen (training, product presentatie, etc.). Let op! Hiervoor geldt wel een meldplicht. Als de samenkomst 'noodzakelijk is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijf/instelling' geldt deze pas bij 100+ personen.
 
Niet toegestaan:
- Niet zakelijke samenkomsten van 50+ personen (borrel, feest, etc.).
 
Uitzondering:
- Samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom.
 
Disclaimer:
1. Dit is een sterk versimpelde weergave van de betreffende artikelen uit de noodverordening, toegespitst op de situaties waar ondernemers in de zakelijke evenementenbranche doorgaans het meeste mee te maken hebben. Raadpleeg de toepasselijke noodverordening voor een volledig overzicht.
2. Dit is de visie van EventPlatform. De visie van derden kan afwijken. Absolute zekerheid kan enkel bij de bevoegde veiligheidsregio worden verkregen.

Naast dit standpunt publiceerde Eventplatform onderstaande notitie:


 

Notitie Eventplatform

Bijeenkomsten organiseren na de persconferentie van 18 september 2020 

Na de persconferentie is enige onduidelijkheid ontstaan over de organisatie van bijeenkomsten. Met deze notitie trachten we meer inzicht te geven in de huidige stand van zaken. We maken hierbij onderscheid tussen bijeenkomsten binnen en buiten, het aantal gasten en de aanvullende maatregelen per 20 september voor de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, HollandsMidden, Kennemerland en Utrecht.

Deze notitie heeft niet de intentie allesomvattend te zijn. Raadpleeg daarom altijd de Noodverordening van de regio waar het evenement plaatsvindt voor verdere toelichting, definities van de gebruikte termen en eventuele bijzonderheden.

Raadplaag daarnaast het Protocol voor zakelijke bijeenkomsten van Eventplatform voor hulp bij het implementeren van de wetgeving en richtlijnen.

Bijeenkomsten binnen
Tot 100 bezoekers (per zelfstandige ruimte, exclusief personeel)

- 1,5 meter afstand
- Bezoekers worden geplaceerd
- Bezoekers aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik laten maken
- Hygiënemaatregelen worden genomen
- Stromen van bezoekers die samenkomen, worden gescheiden (ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft)

Vanaf 100 bezoekers (per zelfstandige ruimte, exclusief personeel)
- 1,5 meter afstand
- Bezoekers worden geplaceerd
- Bezoekers aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik laten maken
- Hygiënemaatregelen worden genomen
- Stromen van bezoekers die samenkomen, worden gescheiden (ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft)
- Bezoekers moeten vooraf op gezondheid worden gecheckt
- Deelname is alleen mogelijk met registratie

Uitzondering voor evenementen waarbij sprake is van doorstroom 
Voor bijeenkomsten waarbij sprake is van doorstroom, zoals een beurs, geldt de meldplicht niet en is ook de verplichting tot registratie en placeren niet van toepassing.

Bijeenkomsten buiten
Tot 250 bezoekers
Indien de bijeenkomst niet plaatsvindt op een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid of terras op een evenemententerrein:

- 1,5 meter afstand
- Hygiënemaatregelen worden genomen
- Stromen van bezoekers die samenkomen, worden gescheiden (ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft)

Tot 250 bezoekers
Indien de bijeenkomst wel plaatsvindt op een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid of terras op een evenemententerrein:

- 1,5 meter afstand
- Bezoekers worden geplaceerd
- Bezoekers aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik laten maken
- Hygiënemaatregelen worden genomen
- Stromen van bezoekers die samenkomen, worden gescheiden (ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft)
- Bezoekers moeten vooraf op gezondheid worden gecheckt
- Deelname is alleen mogelijk met registratie
- Bezoekers worden gevraagd contactgegevens achter te laten

Vanaf 250 bezoekers
- 1,5 meter afstand
- Bezoekers worden geplaceerd
- Bezoekers aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik laten maken
- Hygiënemaatregelen worden genomen
- Stromen van bezoekers die samenkomen, worden gescheiden (ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft)
- Bezoekers moeten vooraf op gezondheid worden gecheckt
- Deelname is alleen mogelijk met registratie

Uitzondering voor evenementen waarbij sprake is van doorstroom
Voor bijeenkomsten waarbij sprake is van doorstroom, zoals een braderie, geldt de verplichting tot registratie en placeren niet.

Aanvullende regionale maatregelen
In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Hollands-Midden, Kennemerland en Utrecht gelden sinds 20 september aanvullende maatregelen:

Meldplicht
Voor samenkomsten met meer dan 50 personen (exclusief personeel) geldt een meldingsplicht. Tenzij:

- De bijeenkomst plaatsvindt in een eet- en drinkgelegenheid met horecavergunning en, als dat niet het geval is, de bijeenkomst noodzakelijk is voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden en er maximaal 100 personen per zelfstandige ruimte aanwezig zijn

- Er sprake is van doorstroom van bezoekers

Gezelschappen van meer dan 50 personen
Het is verboden in een ‘gezelschap’ van meer dan 50 personen samen te komen. Er is sprake van een gezelschap als de personen bij elkaar horen vanuit oogpunt van de relatie (bijvoorbeeld familie of een vriendengroep) of de aard van de gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft of verjaardagsfeest).

Op dit verbod geldt een uitzondering voor leden van een (hobby- of sport)vereniging waarvan de leden in beslotenheid samenkomen en voor gezelschappen die voor de uitoefening van beroep of bedrijf samenkomen. Let wel, de meldplicht kan in dit geval nog steeds van kracht zijn. 

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.