Eventplatform+geeft+update%3A+ondanks+teleurstelling+in+dialoog+blijven
Nieuws

Eventplatform geeft update: ondanks teleurstelling in dialoog blijven

EVENTPLATFORM - Ze voeren al maanden lang een strijd achter de schermen. Eindelijk staan de zakelijke evenementen op de kaart in Den Haag, al was daar een crisis voor nodig en al lijkt het soms dat er onder hoogspanning alsnog alle soorten events en festivals over een kam geschoren worden, hun werk is meer dan benoemenswaardig. Het EventPlatform komt nu met een update:

Vanwege de snel oplopende besmettingscijfers heeft de overheid in de persconferentie van 9 juli opnieuw de maatregelen aangescherpt. Ondanks de teleurstelling en frustratie die we voelen, staat voor het EventPlatform het behouden van de dialoog met de ministeries bovenaan.

(foto: Nico Alsemgeest)

De afgelopen weken hebben veelvuldig gesprekken plaatsgevonden waarin men onderkent dat er een duidelijk verschil is tussen de risico’s in de horeca en de evenementenbranche. Maar de overweging van het OMT om ook gevaccineerden te laten testen voor toegang, de herijking van de randvoorwaarden rondom testen voor toegang, de (hoge transmissie van de) deltavariant, maar ook de kabinetsformatie, zijn van grote invloed op de besluitvorming en zorgen nu voor onzekerheid.  

Perspectief
Die onzekerheid maakt het moeilijk om verder vooruit te kijken. En dat terwijl dit voor onze branche juist van levensbelang is: het zien en kunnen bieden van perspectief! Onze voornaamste lobbyinzet is op dit moment dan ook perspectief, zodat we als branche weten waar we de komende maanden aan toe zijn en kunnen plannen, voorbereiden en organiseren. Belangrijk daarbij is ook het verkrijgen van inzicht in de criteria op basis waarvan beslissingen worden genomen en het daarin meewegen van de aanbevelingen en inzichten van de Fieldlabs.

Steunmaatregelen
Ook verlenging van steunmaatregelen voor de zakelijke evenementenbranche heeft onze nadrukkelijke aandacht. Hierbij zetten we in op steun tot en met Q1 2022 en sectorspecifieke steun. We sturen daarvoor aan op een ministerieel overleg aangevuld met gesprekken met bedrijven uit de sector. Door het inzicht in de specifieke uitdagingen in de sector te verbeteren, hopen we op meer bereidheid tot het verlenen van die sectorspecifieke steun.

Stimuleringsfonds
De gesprekken over een stimuleringsfonds voor congressen die enige tijd geleden al zijn gestart, worden naar verwachting na het reces weer opgepakt.

Kortom, genoeg uitdagingen waar we vanzelfsprekend volhardend en gemotiveerd mee aan de slag blijven. Wil je graag op de hoogte blijven en onze inspanningen ondersteunen? Word dan lid bij 1 van de organisaties die het EventPlatform vormen.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.