EventPlatform+en+Alliantie+in+gespek+met+betrokken+ministers
Nieuws

EventPlatform en Alliantie in gespek met betrokken ministers

EVENEMENTEN CORONA - Een afvaardiging van het EventPlatform, dat de zakelijke eventbranche vertegenwoordigt, en de Alliantie van Evenementenbouwers namens de publieksevenementen gaan donderdag 2 september in gesprek met de betrokken ministers. Dit naar aanleiding van de aankondiging dat de steunpakketten abrupt ten einde komen, zonder een woord over eventuele verdere verruiming.

Het EventPlatform geeft een update van de beslommeringen van deze week:

Hoewel het bericht over het beëindigen van de generieke steunmaatregelen niet geheel onverwacht kwam, is de manier waarop én het feit dat er zelfs nu nog geen duidelijkheid wordt gegeven over het loslaten van de restricties, zeer teleurstellend. Naast dat we ons al geruime tijd inzetten voor maatwerk steun voor onze sector en het ook op dat vlak stil blijft. Dat vraagt om heldere reacties en vervolgstappen als en namens onze branche.

Duidelijkheid over restricties 
Dinsdagmiddag hebben we breed de pers gezocht met een gezamenlijke reactie namens het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers op de berichtgeving van maandag. In dit bericht sorteren we ook voor op een gepland gesprek komende donderdag (2 september) met betrokken ministers. Het moet volstrekt helder zijn dat donderdag duidelijk moet zijn dat, en wanneer de restricties worden opgeheven.  
 
'Daarnaast is er een brief uitgegaan naar diverse Kamerleden waarmee we al langere tijd in contact zijn en/of die betrokkenheid hebben getoond bij onze branche, met de concrete vraag hun invloed aan te wenden om het Kabinet te bewegen de beslissing tot het beëindigen van de steunmaatregelen te heroverwegen. Alsook met de branche in gesprek te gaan over passende steunmaatregelen.'
 
In de komende dagen vindt verder veelvuldig afstemming plaats met onder meer de Alliantie van Evenementenbouwers, Ondernemend Nederland (ONL), MKB-Nederland, VNO-NCW, Gastvrij Nederland en ambtenaren bij EZK over mogelijke vervolgstappen en acties. Parallel houden we de lijnen met de pers actief open om ook via die kant druk te blijven zetten.

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.