Eventbranche+onevenredig+hard+geraakt+door+inflatie
Nieuws

Eventbranche onevenredig hard geraakt door inflatie

Ronduit zorgwekkend, zo kun je de conclusies wel noemen van het onderzoek dat het Research Institute for Exhibition and Live Communication (RIFEL) heeft gedaan naar inflatie voor de eventbranche. Daaruit blijkt dat onze branche onevenredig hard wordt geraakt door de toenemende geldontwaarding.

In deze meta-studie onderzocht RIFELde kostenstijgingen van live evenementen en beursformats van 2019 tot 2022 in Duitsland. Dat deed het instituut aan de hand van verschillende berekeningen. Ervaren event-, beurs- en projectmanagers werd gevraagd om vergelijkbare live formats te herberekenen met beschikbare berekeningen van 2019 voor 2022. Deze zijn terugkerende, aangevraagde of reeds uitgevoerde projecten in 2022.

De berekeningen werden gemiddeld om een indicatie te geven van de kostenstijgingen. De redenen voor de kostenstijgingen werden uitgewerkt in focusgroep-discussies en vergeleken met indexcijfers. Dit werd voorafgegaan door een snelle enquête van het fwd: Bundesverband Veranstaltungswirtschaft over de uitdagingen, waarmee de sector werd geconfronteerd bij de hervatting na de pandemie, begin maart 2022.

Forse prijsstijgingen

Uit het onderzoek blijkt dat de hele branche onevenredig getroffen wordt door prijsstijgingen. De prijs voor evenementen met maximaal 250 personen is met 58% gestegen ten opzichte van 2019. Voor evenementen met 600 personen met 55% en voor evenementen met maximaal 1.500 personen met 46%.

"Tot overmaat van ramp is de omzet in 2022 met 68,4% gedaald. Bovendien is er nog maar ongeveer de helft van het aantal geschoolde arbeidskrachten in vergelijking met 2019. Hierdoor kunnen talloze projecten niet worden uitgevoerd en gaan waardevolle inkomsten verloren", aldus Alexander Ostermaier, CEO van de fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft.

Toenemende vraag

De oorzaken van de drastische prijsontwikkeling zijn niet zo moeilijk te verklaren. De vraag naar beurzen en evenementen is sterk toegenomen. Deze events zijn er vooral op gericht om nieuwe klantenrelaties op te bouwen, zoals laat de RIFEL-Auslastungsindex (bezettingsgraadindex) zien.

Deze toenemende vraag stuit op minder leveranciers en minder marktcapaciteit dan vóór de pandemie. Bovendien zijn de algemene kosten enorm gestegen - van grondstoffen tot transportkosten. Tegelijkertijd is het tekort aan geschoolde arbeidskrachten een groot probleem.  De branche verloor 54,5% aan geschoolde arbeidskrachten in een jaar.

De behoefte aan arbeidskrachten blijft onverminderd groot en veroorzaakt momenteel een knelpunt dat bovendien een verdere stijging van de arbeidskosten in de hand werkt.

De eventbranche moet voorbereid zijn op nieuwe evenementenbeperkingen voor de winter. Hierdoor wordt het jaar van de live evenementen wordt verkort van twaalf tot zo'n zes tot negen maanden. De hygiënevoorschriften die met deze beperkingen gepaard gaan, veroorzaken ook extra kosten.

Trend zet door

Hosts en opdrachtgevers moeten rekening houden met verdere kostenstijgingen. Zo zullen evenementen in de toekomst selectiever worden ingezet, maar wel worden voorzien van ruimere budgetten. Tegelijkertijd zullen de strengere eisen op het gebied van duurzaamheid en hygiëne een inherent onderdeel worden van alle beurs- en evenementenconcepten. Ook veranderen de aanlooptijden en orderdeadlines veranderen; beide zullen toenemen door de werkdruk van de leveranciers. Bouwmaterialen, AV-technologie en gehuurd meubilair zullen voorlopig ook langere levertijden vragen in vergelijking tot 2019.

 

 

 

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.