Event+Safety+Institute+komt+met+handreiking+voor+seksueel+grensoverschrijdend+gedrag
Nieuws

Event Safety Institute komt met handreiking voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

Naast de voorspelbare factoren als alcohol, drugs en de verhouding mannen en vrouwen hebben ook de duur van het evenement en de mate van anonimiteit van de bezoekers een significante invloed hebben op het risico van seksueel overschrijdend gedrag. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Susanne Tijssen, student Leisure & Events Management aan Breda University of Applied Sciences, voor Event Safety Institute.

"Voor mijn scriptie, uitgevoerd voor Event Safety Institute, heb ik onderzocht hoe evenementorganisatoren het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag op evenementen het beste kunnen managen. Ik heb de belangrijkste bevindingen van mijn onderzoek samengevat in de handreiking die ik heb ontwikkeld om organisatoren te helpen dit probleem aan te pakken."

Tijssen noemt de berichten rondom de Formule 1 in Zandvoort 2022 waar tientallen vrouwen werden lastiggevallen beeldbepalend als het gaat om de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp.Het zette haar tot het onderzoek en de daaruit voortkomende handreiking om concrete acties te benoemen.

Hoe het onderzoek werd uitgevoerd?

 • Diepte interviews met experts op het gebied van evenementenveiligheid
 • Diepte interviews met experts op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Analyse van de verschillende factoren die invloed hebben op het risico van dergelijk gedrag
 • Analyse van de verschillende effectieve maatregelen die genomen kunnen worden

 

Belangrijkste bevindingen:
Er zijn verschillende factoren die het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag beinvloeden. Het onderzoek spreekt over een significante invloed van/bij:

 • De doelgroep en de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen
 • Grootschalig alcohol- of drugsgebruik
 • De duur van het evenement
 • Het aantal bezoekers
 • De mate van anonimiteit op het evenement

 

Maatregelen ter preventie

Om het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag te beheersen, kunnen verschillende maatregelen worden genomen:

 • Het elimineren van donkere of onbewaakte plekken op het evenemententerrein door het plaatsen van lichtmasten, beveiliging of camera’s is een effectieve preventieve maatregel.
   
 • Daarnaast is het essentieel dat er een duidelijk meldpunt aanwezig is en dat het personeel wordt getraind in het omgaan met het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag.
   
 • Het hebben van een vertrouwenspersoon die slachtoffers op de juiste manier kan opvangen, is ook van groot belang.
   
 • Verder moet er op verschillende manieren naar het publiek worden gecommuniceerd dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en wat de gevolgen zijn van het overtreden van de huisregels.

 

Aanpak bij incidenten

Hoewel preventieve maatregelen van cruciaal belang zijn, kan het toch voorkomen dat er incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden op een evenement. In deze gevallen is het essentieel dat de evenementenorganisatie een duidelijke aanpak hanteert. Deze aanpak moet vermelden wie er gecontacteerd moet worden en welke handelingen er moeten worden uitgevoerd. Het is ook van groot belang dat het Centrum Seksueel Geweld zo snel mogelijk wordt geraadpleegd voor advies en ondersteuning.

Handreiking

"De handreiking die ik opstelde beschrijft hoe dit probleem het beste aangepakt kan worden. Het bevat een vijfstappenplan en sluit aan op de RISKOM-methode. De RISKOM -methode wordt door Event Safety Institute gebruikt voor het uitvoeren van een eenvoudige maar doeltreffende risicoanalyse voor een evenement. De stappen uit het RISKOM-model zijn in deze handreiking gebruikt om het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag te analyseren. De handreiking bevat een schema met de genoemde factoren die invloed hebben op seksueel grensoverschrijdend gedrag op evenementen. Aan de hand van het schema kan worden afgelezen of het evenement een laag, gemiddeld of hoog risico heeft op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens benoemt de handreiking een aantal effectieve maatregelen die geschikt zijn voor evenementen die een laag, gemiddeld of hoog risico hebben."

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.