Evenementenorganisaties+roepen+overheid+op%3A+zomer+evenementen+toestaan+op+basis+van+sneltesten
Nieuws

Evenementenorganisaties roepen overheid op: zomer evenementen toestaan op basis van sneltesten

EVENTPLATFORM ALLIANTIE EVENEMENTENBOUWERS - Een oproep van de samenwerkende eventorganisaties en brancheverenigingen aan de overheid: 'Totdat er voldoende mensen in Nederland gevaccineerd zijn, is het noodzakelijk om gratis (snel)testen voor de evenementensector beschikbaar te stellen. In dat geval kunnen we deze zomer op een veilige en verantwoorde manier evenementen met een volledige capaciteit mogelijk maken.'

De oproep die het Eventplatform en de Alliantie Evenementenbouwers doen richting de overheid, is kracht bij gezet middels een brief aan de diverse ministeries en onderstaande:

'Aangezien de testcapaciteit schaars en kostbaar is, bevelen we aan om deze alleen in te zetten bij evenementen waar het noodzakelijk is en niet alle samenkomsten gelijk te behandelen. Doorstroomlocaties zoals musea en dierentuinen hebben een andere aanpak nodig dan festivals en sportwedstrijden. De testen moeten gratis verstrekt worden om tweedeling in de samenleving te voorkomen. Ook is het nodig om te benadrukken dat toegang met sneltesten tijdelijk van aard is en geen standaard wordt.'

'De resultaten van het programma van Fieldlab Evenementen zijn zeer waardevol en dienen meegenomen te worden in het openstellen van de evenementensector. De Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform zijn van mening dat met de opgedane kennis en verzamelde data van de Fieldlab-evenementen het mogelijk is om een goed beeld te geven van de effecten op bijvoorbeeld ‘de zorg en bescherming van kwetsbaren’ later dit voorjaar en zomer. Met als uiteindelijk doel mensen deze zomer weer te laten genieten van sport, cultuur en entertainment. Uit diverse onderzoeken blijkt de impact van alle Covid beperkingen op de mentale gezondheid van met name jonge mensen. Het sociale isolement door het wegvallen van indoor sportactiviteiten, onderwijs en ontspanning door o.a. culturele evenementen valt met name de jongeren zwaar. De evenementen & sportsector kan hier op een verantwoorde manier ontspanning bieden.'

De Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform hebben onlangs een brief gestuurd naar betrokken bewindspersonen met betrekking tot testcapaciteit en testbewijzen in relatie tot evenementen. Ook de Tweede Kamerfracties zijn hierover geïnformeerd.

Commotie wegnemen
Tot slot is het, gezien de ontstane misverstanden en commotie, van belang het onderscheid te blijven zien tussen het door ons als evenementenwereld opgezette en gesteunde programma van Fieldlab Evenementen én het andere pilotprogramma ‘testen voor toegang’ van o.a. het Ministerie van OCW en het ministerie van VWS.

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.