Duurzamere+evenementen%3A+fritz%2Dkola+wil+samen+met+eventmanagers+impact+maken
Nieuws

Duurzamere evenementen: fritz-kola wil samen met eventmanagers impact maken

Duurzaam en natuurlijk, dat wordt in de wereld van frisdranken direct geassocieerd met fritz-kola. Maar waarom is fritz duurzamer dan andere frisdrankmerken? En hoe gaan zij mee in het verduurzamen van evenementen?

"De K in kola is niet zomaar een letter, het symboliseert alles wat fritz-kola anders wil doen en de houding die ze hebben. fritz-kola's inzet voor duurzaamheid is gebaseerd op duidelijke waarden en normen. De kernpunten zijn de inzet voor een open en democratische samenleving, de bescherming van het milieu en klimaat en het initiëren en bevorderen van sociale projecten. We houden niet van het produceren van afval - dit geldt zowel voor onze producten als voor alles eromheen. Meer herbruikbare producten, minder plastic - ons doel voor de hele drankenmarkt."

"Vanaf het allereerste begin gebruikt fritz-kola herbruikbare glazen flessen (50x) en om transportafstanden en uitstoot te verminderen, werkt fritz-kola met leveranciers en bottelarijen die zo regionaal mogelijk zijn. Om bij te dragen aan het bereiken van de 1,5°-doelstelling van de Verenigde Naties berekent fritz-kola haar eigen impact op het klimaat en stelt ze wetenschappelijk onderbouwde doelen voor emissiereductie. fritz-kola is een van de weinige bedrijven die volledig transparant zijn en duidelijk aangeeft hoe wij ons inzetten voor milieu- en klimaatbescherming. Praten is zilver, doen is goud. Daarom steunt en start fritz-kola initiatieven om een (duurzaam) verschil te maken. Hun "Every Bottle Helps"-initiatief, in Nederland bekend als de 'Doneerring', betrekt consumenten actief bij sociale inspanningen en werpt een licht op de situatie van statiegeldinzamelaars, een beroepsbevolking van meer dan een miljoen mensen in Duitsland."

Heeft fritz-kola een duurzaamheidscertificaat? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
"Nee, fritz-kola heeft geen duurzaamheidscertificaat en heeft in plaats daarvan gekozen voor een unieke aanpak van milieukwesties. In plaats van alleen te vertrouwen op de aankoop van CO2-certificaten, legt fritz-kola de nadruk op aanzienlijke inspanningen om interne CO2-besparingen te bereiken. fritz-kola zet zich in voor de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, met als doel de totale CO2-uitstoot actief te verminderen. fritz-kola erkent de onduidelijkheid rond het thema CO2-neutraal, of het nu gaat om het hele bedrijf, specifieke locaties of individuele producten.

"Als antwoord op deze twijfels heeft het bedrijf gekozen voor een langetermijninvesteringsstrategie. In plaats van jaarlijks een vast bedrag te "doneren", heeft fritz-kola ervoor gekozen om te investeren in klimaatvriendelijke systemen en netwerken. Deze aanpak weerspiegelt de toewijding van het bedrijf om een betekenisvolle en blijvende impact te hebben op duurzaamheid, door voorrang te geven aan de implementatie van milieuvriendelijke werkwijzen in al haar activiteiten."

Op evenementen (zakelijke evenementen) zie je steeds meer aandacht voor duurzame stappen. Het lijkt alsof frisdranken worden vergeten of geen rol spelen in deze stappen: hoe kijkt u hier tegenaan?

"Consumenten worden zich steeds meer bewust van de impact van hun keuzes op de planeet en de maatschappij. Ze verwachten van merken, waaronder frisdrankfabrikanten, dat ze een standpunt innemen over sociale, politieke en milieukwesties.*"

"De drankenindustrie wordt beschouwd als een van de grootste plastic vervuilers: elk jaar worden er meer dan 480.000.000 plastic flessen geproduceerd. Met het "Drink uit Glas"-initiatief werkt fritz-kola sinds 2020 samen met groothandelaren, detailhandelaren en restaurants om een systeemverandering in de drankenindustrie teweeg te brengen en zo een standpunt in te nemen tegen een wegwerpwereld. Alle producten van fritz-kola zijn altijd al uitsluitend verkrijgbaar in herbruikbare glazen flessen, wat aanzienlijke ecologische voordelen biedt: Glazen flessen kunnen tot 50 keer opnieuw worden gevuld, zijn 100 procent recyclebaar en bevatten 60-90 procent gerecycled glas."

*bron: Kantar Sustainability Sector Index 2022

Is het een missie voor jullie om evenementen duurzamer te maken?

"Bij fritz-kola draait alles om de combinatie ‘verantwoord en met plezier’ waar mensen samenkomen om te genieten - en festivals zijn een geweldige plek om te beginnen. De focus ligt niet alleen op onze betrokkenheid bij de bescherming van het milieu en klimaat, we handelen er ook naar; we blijven bijvoorbeeld ons reclamemateriaal verbeteren. We willen dat ze duurzaam, recyclebaar, gecertificeerd en plasticvrij zijn. In 2022 heeft het bedrijf op dit gebied belangrijke stappen gezet en ervoor gezorgd dat krijtborden en kleding nu 100% duurzaam zijn."

Wat moeten evenementmanagers weten over fritz-kola om met jullie te kunnen samenwerken op hun evenementen?

"Om met fritz-kola samen te werken op evenementen, moeten eventmanagers de toewijding van fritz-kola voor duurzaamheid kunnen herkennen. De voorkeur gaat uit naar partners die onze waarden van openheid en tolerantie delen en een positieve impact hebben. Het aanpassen van de logistiek achter de bar voor glazen flessen en kratten is misschien een verandering, maar het zorgt voor de meest verse kola voor de consument omdat de gebruikte flessen kleiner zijn en het ondersteunt een duurzamere benadering van afvalvermindering."

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.