%27Coronatoegangsbewijs+voor+evenementen+en+horeca+is+geen+discriminatie%27
Nieuws

'Coronatoegangsbewijs voor evenementen en horeca is geen discriminatie'

CORONATOEGANGSBEWIJS - Het coronatoegangsbewijs dat onder meer getoond moet worden bij evenementen en horeca-gelegenheden is niet in strijd met het discriminatieverbod. Dat heeft de rechter in een kort geding besloten, waarbij er wederom aan toe werd gevoegd dat de rechter zich net als in alle voorgaande kort gedingen rondom de corona-maatregelen terughoudend opstelt.

Kern van de uitspraak:

Het coronatoegangsbewijs mag worden toegepast. Voor de maatregel bestaat een wettelijke grondslag. Daarnaast wordt er een legitiem doel mee gediend en is er geen sprake van strijd met het discriminatieverbod. Evenmin is sprake van een onevenredige inbreuk op andere grond- en mensenrechten en de AVG.

 

Het coronatoegangsbewijs is een soort van vrijbrief voor evenementen om zonder maatregelen, behalve de 75 procent capaciteit maatregel, weer evenement te mogen organiseren. Tegelijkertijd zorgt het verplichte coronatoegangsbewijs op basis van vaccinatie, bewijs van herstel of testen voor toegang, gevoelsmatig weer voor een nieuwe drempel. 'Het voorbeeld is wel een telecom gigant die een groot intern evenement in de agenda had staan voor half oktober. In de voorbereiding werd nog rekening gehouden met de 1,5 meter maatregelen, maar dat werd dus vanaf 25 september totaal anders. Opeens moest de opdrachtgever verplicht met coronatoegangsbewijzen gaan werken om vervolgens vrijwel zonder maatregelen weer evenementen te mogen organiseren. En dat wilde de CEO niet, omdat hij dan alsnog tweespalt zou krijgen, want de kleine groep niet gevaccineerde collega's zouden vooraf moeten testen', vat Sjoerd Weikamp van EventBranche.nl samen, na een telefoontje van de locatie waar het event gepland stond.

Coronatoegangsbewijs geen discriminatie

Los van de drempels, biedt het toegangsbewijs dus ook weer heel veel ruimte. Zeker voor de evenementensector die 1,5 jaar volledig stil lag. De rechter vatte het recht van de staat om dit bewijs te verplichten als volgt samen:

De voorzieningenrechter heeft vandaag beslist dat het coronatoegangsbewijs toegepast mag (blijven) worden. Net als bij vorige kort gedingen over coronamaatregelen is het uitgangspunt dat de rechter zich terughoudend moet opstellen bij de beoordeling van nieuwe maatregelen. Alleen als de Staat in redelijkheid niet voor het gevoerde beleid heeft kunnen kiezen of wanneer de Staat handelt zonder wettelijke grondslag, is er plaats voor ingrijpen door de rechter. Dat is hier niet het geval.

Voor de maatregel bestaat een wettelijke grondslag. Volgens eisers is er geen noodzaak meer tot het treffen van coronamaatregelen, maar de Staat heeft op begrijpelijke wijze uitgelegd dat die noodzaak nog steeds bestaat. De Staat heeft toegelicht dat het loslaten van de anderhalvemeterregel tot een aanzienlijke opleving van het virus kan leiden deze winter en dat dit risico alleen kan worden beperkt door een brede inzet van het coronatoegangsbewijs in risicovolle settings. Volgens het OMT en Van Dissel hebben ongevaccineerden een aanzienlijk grotere kans om besmet te raken dan gevaccineerden. Ook hebben ongevaccineerden volgens het OMT en Van Dissel een grotere kans om het virus door te geven. De Staat mag zijn beleid hierop baseren. Het zogenaamde “testen voor toegang" heeft daarmee een legitiem doel: de beperking van verspreiding van het virus.

Het hanteren van het coronatoegangsbewijs is niet in strijd met het discriminatieverbod. Voorshands is niet gebleken dat sprake is van een verschil in behandeling waarvoor geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Ook maakt het hanteren van het coronatoegangsbewijs geen onevenredige inbreuk op andere grond- en mensenrechten en de AVG. De Staat heeft dus in redelijkheid voor het invoeren van het coronatoegangsbewijs kunnen kiezen.

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.