Corona+toegangsbewijs+voorwaarde+voor+evenementen+zonder+maatregelen
Nieuws

Corona toegangsbewijs voorwaarde voor evenementen zonder maatregelen

EVENEMENTEN CORONA - Evenementen en festivals, ook meerdaagse, mogen weer volop georganiseerd worden zonder 1,5 meter afstand en zonder vaste zitplaatsen. Terwijl nu dus alle maatregelen zijn losgelaten, is het corona-toegangsbewijs een nieuwe voorwaarde om zonder deze maatregelen evenementen te organiseren.

Wordt deze ingezet door alle bezoekers, en bij meerdaagse evenementen per 24 uur, dan mogen buiten-evenementen en festivals met 100 procent bezoekerscapaciteit georganiseerd worden en binnen zonder vaste zitplaats tot 75 procent van de capaciteit, met vaste zitplaats tot 100 procent. Deze regelgeving geldt vanaf 25 september. In tegenstelling tot de horeca geldt bij buiten evenementen en festivals geen 'avondklok'. Evenementen in indoor eventlocaties moeten net als de horeca sluiten/stoppen om middernacht.

Daarbij wordt nu wel, ondanks het wederom generaliserend uitspreken van de maatregelen en afkondigingen waarbij alle evenementen over één kam gaan, toch wel heel duidelijk dat er op zijn minst gevoelsmatig nu grote verschillen zijn tussen zakelijke evenementen en festivals. Zo is er bijvoorbeeld ook zonder corona-toegangsbewijs groen licht voor doorstroomlocaties. En dus mogen bijvoorbeeld beurzen weer volop draaien en maakt het corona-toegangsbewijs ook voor congressen (geplaceerd) bijvoorbeeld 100 procent weer mogelijk. 

EventBranche.nl sprak kort en krachtig met Riemer Rijpkema namens het Eventplatform: 'Vooral het volledig loslaten van 1,5 meter geeft ons als branche de ruimte om verder aan de slag te gaan en nieuwe plannen te maken. Duidelijkheid over de inzet van toegangsbewijzen, niet langer moeten placeren, 100% capaciteit voor buitenevenementen en geplaceerde binnenevenementen, bieden ons weer meer opties. Natuurlijk dienen we rekening te houden met de 75% capaciteit in de totaal beschikbare publieke ruimte, hier zal ieder zijn eigen en passende invulling aan dienen te geven. Het is inderdaad nog niet volledig en zonder belemmeringen open, anderzijds, we kunnen met veel mogelijkheden netwerkmomenten en  –activiteiten, vak- en publieksbeurzen, bedrijfsfeesten en –uitjes organiseren.'

De officiele lezing van Rijksoverheid.nl mbt het coronatoegangsbewijs is als volgt:

Evenementen en poppodia

Alle evenementen en festivals die buiten plaatsvinden kunnen 100% van hun capaciteit gaan gebruiken. Hierbij moeten ze gebruik maken van het coronatoegangsbewijs. Ook voor de poppodia is er meer mogelijk, met een coronatoegangsbewijs kunnen zij 75% van de totale capaciteit gaan gebruiken. Wanneer zij geplaceerde evenementen hebben mag dit zelfs 100% van de totale capaciteit zijn.

Wanneer evenementen ongeplaceerd en binnen plaatsvinden is er een maximum van 75% van de totale bezoekerscapaciteit. Tussen 00.00 uur ‘s nachts en 06.00 uur ‘s ochtends mogen er geen ongeplaceerde binnenevenementen gehouden worden.
 

Coronatoegangsbewijs voor extra veiligheid

Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden. Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd. Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd. Voor beide type evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. Het kabinet werkt voor de nachthoreca en de ongeplaceerde evenementen met een capaciteitsbeperking aan steunmaatregelen.

Je krijgt overigens een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

De verdere uitwerking wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Dit is inmiddels, naast de regelgeving voor events (zie kader hierboven), al wel uitgewerkt:

Musea

Voor doorstroomlocaties zoals musea, bibliotheken en monumenten geldt er geen maximum bezoekersaantal meer. Er is ook geen coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot deze locaties. Op dit moment maken deze locaties ook geen gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Theaters en bioscopen

Locaties die optredens of voorstellingen verzorgen waarbij men zit, mogen 100% van hun capaciteit gebruiken. Ze moeten daarbij wel gebruik maken van het coronatoegangsbewijs wanneer men binnenkomt. Artiesten kunnen weer voor volle zalen gaan spelen.

En over de eventuele compensatie/steun:

Het kabinet heeft al eerder de toezegging gedaan om sectoren die met beperkende maatregelen te maken krijgen, hiervoor te compenseren.

In de officiele bekendmaking van de maatregelen die de komende tijd gelden, is ook aandacht voor de basisregels, die op papier dan wellicht verdwijnen of op zijn minst veranderen in een dringend advies:

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

 

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.