%E2%80%98Congressen+zonder+1%2C5+meter+afstand+kunnen+doorgang+vinden%E2%80%99
Nieuws

‘Congressen zonder 1,5 meter afstand kunnen doorgang vinden’

FIELDLAB EVENEMENTEN - Fieldlab Evenementen heeft inmiddels data en cijfers uit vele verschillende onderzoeken op even zoveel evenementen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in het soort evenement. Met de eerste testresultaten trekt Fieldlab heldere conclusies: indoor evenementen met zitplekken en weinig beweging, kunnen doorgaan zonder 1,5 meter afstand.

Fieldlab Evenementen zegt hier zelf het volgende over:

Het onderzoek draait om beantwoording van de hoofdvraag: Hoe beperken we het restrisico dat ontstaat door evenementen? Hiervoor is een risicoanalysemodel ontwikkeld, dat op basis van de variabelen rondom contact (frequentie, tijd en afstand) antwoord geeft op deze vraag. Hiertoe is in eerste instantie de impact van de bouwstenen op besmettingsrisico en de kans om te worden opgenomen in het ziekenhuis, per uur vergeleken met de situatie ‘thuis’.

Uit het risicomodel blijkt welke impact de bouwstenen en genomen maatregelen tijdens de evenementen hebben op de kans op besmetting en hospitalisatie per uur. Waar deze kansen bij een evenement zonder maatregelen aanmerkelijk hoger liggen, zijn deze op het testevent vrijwel gelijk aan de setting thuis. De grootste impact wordt bereikt door een toegangstest, met aanvullende impact van intelligent design en logistiek van het evenement en adequate ventilatie of buitenlucht. Fieldlab plaatste het item van NOS op hun LinkedIn-pagina:

Diverse media publiceren inmiddels over de eerste onderzoeksresultaten van Fieldlab Evenemeneten:

(via NOS.nl)
Daarbij kan maximaal de helft van de normale capaciteit worden gebruikt, maar hoeven mensen geen anderhalve meter afstand te houden. Bezoekers moeten vooraf worden getest en tijdens verplaatsing een mondkapje dragen. Ook moet er goede ventilatie aanwezig zijn.

NU.nl kiest een andere insteek en zet de voorwaarden voor het organiseren van een evenement op een rij:

'Laat evenementen waarbij het publiek moet zitten en met een publieksbezetting van maximaal 50 procent zo spoedig mogelijk toe. Dat is de voornaamste aanbeveling op basis van de eerste twee Fieldlab Evenementen: een congres in het Beatrix Theater en een voorstelling van Guido Weijers.'

Fieldlab Evenementen voegt aan dat advies wel enkele essentiële voorwaarden toe.

Voorwaarden:

  • Sneltest op een decentrale plaats, dicht bij huis.
  • Sneltest maximaal 24 uur tot het einde van het evenement.
  • Gebruik van een app of andere toegangscontrole.
  • Bezetting van maximaal 50 procent met doorbreken van de anderhalvemetermaatregel.
  • Gebruikmaken van de mogelijkheden om groepen te scheiden op basis van de locatie.
  • Gebruik van een mondkapje gedurende de bewegingsfase op locatie.
  • Ventilatie conform het Bouwbesluit.
  • Actieve communicatie met de bezoekers voor, tijdens en na het evenement.


Fieldlab heeft de onderzoeksresultaten aan het kabinet aangeboden en hoopt dat het Outbreak Management Team op korte termijn advies uit brengt over het organiseren van evenementen. In de onderzoeksresultaten met betrekking tot zogeheten categorie 1 evenementen onder meer:

- 98,4 procent van de mensen hield zich aan alle voorschriften tijdens het evenement

- 80 procent van de Fieldlab-bezoekers downloadde de Corona-app

- Het aantal contacten tijdens het evenement was zeer beperkt

Binnenkort meer...

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.