Analyse%3A+wat+kan+de+eventbranche+met+de+aanbevelingen+uit+het+TNO+Onderzoek%3F
Nieuws

Analyse: wat kan de eventbranche met de aanbevelingen uit het TNO Onderzoek?

Eerder al publiceerde EventBranche.nl over de aanbevelingen uit het TNO Vector Onderzoek dat in samenwerking met Fieldlab Events werd uitgevoerd onder de titel Toekomstverkenning Evenementenbranche. Daarin werden vier aanbevelingen gedaan. Maar wat kunnen we eigenlijk met die aanbevelingen? Hoe hangt de eventbranche-vlag er bij? Een korte analyse.

Als opmaat naar de aanbevelignen laat het TNO Vector onderzoek weten: "In een sector die voortdurend in beweging is, zullen digitale innovaties gebruikt blijven worden zodra die beschikbaar komen. Het is onmogelijk om precies te weten hoe alles er in 2030 uit zal zien, omdat de sector gevoelig is voor trends. TNO Vector richtte zich daarom op de 'stip op de horizon' op basis van inzichten vanuit de sector."

>> Lees ook: Onderzoek TNO: tot 2030 geleidelijke invoering digitale oplossingen voor events

Een analyse werd gemaakt om te bepalen in hoeverre digitale innovaties die tot 2030 beschikbaar zijn of komen, de sector kunnen helpen om in te spelen op trends en levensvatbaar te blijven tijdens grote verstoringen in de markt. Tot slot formuleerden de onderzoekers aanbevelingen om het innovatievermogen en de wendbaarheid van de evenementenbranche te vergroten.

De vier belangrijkste aanbevelingen:

  • Met één stem inspelen op belangrijke beslissingen van de overheid en proactief communiceren over de behoeften van de branche;
  • Samenwerking stimuleren door een digitaal samenwerkingsplatform op te zetten;
  • Een centraal data-expertiseteam aanstellen waar alle leden terecht kunnen voor praktisch advies;
  • Samenwerken aan een langetermijnstrategie voor de evenementensector.

 

"Wie de vier aanbevelingen onder de loep neemt komt tot een vrij eenvoudige conclusie: samenwerking op strategisch niveau. De kritische eventprofessional ziet dat na de corona-ellende de krachtenbundeling binnen het Eventplatform op zijn minst minder aan de oppervlakte ligt. Is dat erg? Wij zouden eigenlijk zeggen van niet, want hoe de diverse brancheorganisaties en belangeverenigingen elkaar vonden in tijden van crisis was niet alleen opmerklijk maar zeker ook bewonderenswaardig. De krachtenbundeling was sterker dan ooit. En het platform als ook de Alliantie van Evenementenbouwers hebben ongelooflijk goed werk verricht voor de gehele eventsector", analyseert de redactie van EventBranche.nl.

Toch zijn beide krachtenbundelingen weer naar de achtergrond verdwenen. Daarbij hebben de op zichzelf draaiende brancheorganisaties enorm veel waarde voor de leden. En daarmee indirect ook voor de branche. "Maar de aanbevelingen uit dit TNO-onderzoek zijn toch echt wel een directe oproep aan de branche: samenwerken als de nood niet zo hoog is, maar de kansen des te groter. En voorbereid zijn op een volgende crisis. Blijft de vraag: wie pakt die handschoen dan nu op, wie heeft de energie om in betere tijden de kar te trekken? Wij hebben het antwoord niet. Jij wel?" 

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.