Aanvullende+Tegemoetkoming+Evenementen+%28ATE%29+ook+voor+zakelijke+events%3F
Nieuws

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) ook voor zakelijke events?

AANVULLENDE TEGEMOETKOMING EVENEMENTEN - De ATE 2021 vergoedt de kosten die gemaakt zijn door organisatoren van evenementen die in de periode tussen 10 juli en 31 december 2021 zouden starten, maar niet zijn doorgegaan vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Ook zakelijke evenementen, zonder besloten karakter, komen hiervoor in aanmerking. De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) biedt steun aan organisatoren van evenementen die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). De ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen ATE gaat op 28 februari 2022 om 9:00 uur open en sluit op 31 mei 2022 om 17:00 uur.

Voordat we in de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) duiken, eerst maar even de belangrijkste punten voor organisatoren van zakelijke evenementen. Want ook al lijkt de tegemoetkoming gemaakt voor publieksevenementen, business events kunnen wel degelijk in aanmerking komen voor de ATE, mits deze events publiek of via open inschrijving toegankelijk waren. De ATE zegt daar in twee punten het volgende over:

 • Besloten evenementen zoals bruiloften, buurtfeesten en interne bedrijfsfeesten, komen niet in aanmerking voor ATE.
   
 • Evenementen die worden georganiseerd voor de zakelijke markt vallen ook onder de regeling, voor zover ze publiekelijk of via open inschrijving toegankelijk zijn en de organisator risicodrager is voor het evenement als geheel.

 

Wat vergoedt ATE?

De ATE vergoedt kosten die toeleveranciers moesten maken voor het evenement. In totaal is op volgorde van binnenkomst 120 miljoen euro beschikbaar. De regeling compenseert ook u als organisator voor specifieke kosten die u voor het evenement heeft gemaakt. Leidend in het wel of niet toekennen van een vergoeding binnen de ATE is de dan geldende maatregelen/verbod. Daarbij is onderstaande overzicht het officiële overzicht van verboden:

De voorwaarden voor ATE 2021

U moet voor de ATE 2021 aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het evenement zou in de periode van 10 juli tot en met 31 december 2021 starten en zou toegankelijk zijn voor publiek.
 • Het evenement vond geheel of gedeeltelijk in (Caribisch) Nederland plaats.
 • Het evenement zou op 1 of meerdere dagen plaatsvinden, maar is door een evenementenverbod van de Rijksoverheid niet doorgegaan.
 • Het is niet verplicht om ten minste 1 eerdere editie van het evenement georganiseerd te hebben.
 • Het is niet noodzakelijk om bij een eerdere editie een annuleringsverzekering met pandemiedekking gehad te hebben.
 • Voor ATE komen ook gratis evenementen in aanmerking.
 • Besloten evenementen zoals bruiloften, buurtfeesten en interne bedrijfsfeesten, komen niet in aanmerking voor ATE.
 • Evenementen die worden georganiseerd voor de zakelijke markt vallen ook onder de regeling, voor zover ze publiekelijk of via open inschrijving toegankelijk zijn en de organisator risicodrager is voor het evenement als geheel.
 • Alleen gemaakte kosten voor het evenement vanaf 20 januari 2021 tot en met de datum van het evenementenverbod zijn subsidiabel.
 • Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes op te bouwen, voor technische voorzieningen en voor de inhuur van beveiliging en artiesten.
 • De gevraagde subsidie is minimaal € 2.500.
 • Vaste kosten, los van het evenement, zijn geen subsidiabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand, vaste afschrijvingen en materialen die voor meer dan 1 evenement zijn te gebruiken. Voor deze kosten ontvangt u geen ATE.
 • Als de organisator voor de loonkosten van het evenement al NOW-subsidie heeft ontvangen, dan worden deze kosten niet vergoed door de ATE.
 • De subsidiabele kosten worden lager, wanneer een verzekering kosten van het evenement vergoedt.
 • Eventuele opbrengsten van het evenement, zoals sponsoring, verkoop van merchandise of subsidie van de gemeente worden van de subsidiabele kosten afgetrokken.
 • Wanneer het evenement in aanmerking kwam voor de garantieregeling evenementen (TRSEC), kan een organisator geen gebruik maken van de ATE.

 

Wat is nodig voor een aanvraag?

U heeft de volgende gegevens nodig om aan te vragen, na iedere aanvraag komt binnen 10 werkdagen bericht:

 • De aanvrager moet (mede)organisator van het evenement zijn.
 • Gegevens van de aanvrager. Denk aan het KVK-nummer, het post- en bezoekadres.
 • Vraagt u ATE aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementorganisatoren? Dan moeten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maken hiervoor gebruik van het machtigingsformulier. U vindt dit formulier op mijn.rvo.nl.
 • eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. 
 • Een bewijsstuk dat het Nederlandse of Europese rekeningnummer op naam van de organisator staat. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam. 
 • Een exploitatieoverzicht van het evenement in Excel met:
 • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
 • Gemaakte kosten:
 • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
 • Bedrag exclusief btw
 • Btw-bedrag
 • Factuurnummer
 • Afzender factuur
 • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
 • Gemaakte kosten:
 • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
 • Bedrag exclusief btw
 • Btw-bedrag
 • Factuurnummer
 • Afzender factuur
 • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Bij een subsidie van meer dan € 125.000, heeft u een controleverklaring van een accountant nodig. U vindt deze controleverklaring binnenkort op de site van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).  In de paragraaf hieronder ziet u vast een voorbeeldverklaring. Bij een subsidie tussen de €25.000 en €125.000 is een derdenverklaring genoeg. 
   
 • Extra bewijsstukken:
 • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee.
 • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente. 
 • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.

Het exploitatieoverzicht en de derdenverklaring vindt u op mijn.rvo.nl.

Verlenging ATE en garantieregeling evenementen (TRSEC) in 2022

Op 14 december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de ATE en de garantieregeling evenementen (TRSEC) worden verlengd tot en met 30 september 2022. Hiervoor gelden wel aangepaste voorwaarden.

 • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in Q1 2022 wordt 90%, met een lening voor de resterende 10%.
 • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in Q2 en Q3 2022 wordt 80%, met een lening voor de resterende 20%.
 • Voor de lening geldt een rentepercentage van 2%.

Het kabinet wil dat getroffen ondernemers hun geld voor 2021 nu snel krijgen en niet eerst op een aanpassing van de regeling moeten wachten. De ATE voor 2021 wordt daarom zo snel mogelijk geopend. Voor de verlenging van de ATE tot en met 30 september 2022 volgt ook zo snel mogelijk een aangepaste subsidieregeling. Meer informatie hierover volgt.

Tot 17 maart 2022 werd er overigens slechts 5 procent van de aangevraagde hulp uitgekeerd:

BRON: RVO.nl

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.