2022+recordjaar+voor+festivals+en+concerten%2C+overige+events+blijven+achter
Nieuws

2022 recordjaar voor festivals en concerten, overige events blijven achter

Festivals en concerten waren in 2022 goed voor 32,5 miljoen 'bezoeken'. Dat is bijna 2,5 miljoen meer dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Dat heeft Respons met haar jaarlijkse onderzoek in de festival- en publieksevenementenmarkt bloot gelegd. Het onderzoek in opdracht van de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) liet verder overall, inclusief de beurzensector, een daling zien tov 2019.

De totale evenementenmarkt die Respons voor VVEM onderzocht, het gaat hier om de publieksevenementen zoals sportevenementen, beurzen, markten en de festivalmarkt, bleef ten opzichte van 2019 5 procent achter. Dat vertaalt zich in over de hele markt 5 miljoen minder bezoeken en gaat van bijna 90 miljoen bezoeken in 2019 naar 85 miljoen in 2022. Des te opvallender is dus de groei in de festival- en concertmarkt en het record aantal festivals en concerten. Het onderzoek noemt nog altijd de coronamaatregelen en -effecten als de voornaamste oorzaken van de terugval.

>> Herstel van aantal evenementen in 50 grootste steden van Nederland

Inhaaleffect covid-19 beïnvloedt resultaat
Uitgestelde concerten en eerste edities van nieuwe festivals hebben een belangrijk effect op de positieve cijfers in 2022. Afgelopen jaar vonden circa 100 concerten plaats die eerder in 2020 en/of 2021 gepland stonden. Een deel hiervan werd vanwege Covid-19 eerst doorgeschoven naar 2021 en vervolgens naar 2022. Van de 85 nieuwe festivals in 2022 zou zo’n 75% al in 2020 of 2021 hebben plaatsgevonden.

Muziek in trek bij bezoeker
Muziekfestivals zijn volledig verantwoordelijk voor de goede resultaten. Vorig jaar vonden er ruim 10% meer muziekfestivals plaats dan in 2019. De muziekfestivals trokken 4% meer bezoek en kwamen daarmee uit op 19,2 miljoen bezoeken in 2022. Naast grote, jaarlijks terugkerende festivals zoals de Vierdaagsefeesten (1,5 miljoen bezoeken) en Amsterdam Dance Event (450.000 bezoeken), waren incidentele festivals als Arcadia Leeuwarden en het Wereldmuziek Concours in Kerkrade medebepalend voor de groei in 2022. Beeldende kunst- en theaterfestivals blijven vrijwel gelijk ten opzichte van 2019.

"Nog nooit gingen er zo veel mensen naar grote concerten"

Het aantal en bezoeken van grote concerten (meer dan 3.000) steeg in 2022 met 50% ten opzichte van 2019. Nog nooit gingen er in Nederland zoveel mensen naar grote concerten. De Toppers in Concert, André Rieu op het Vrijthof, Rammstein en Ed Sheeran waren de grote publiekstrekkers in het afgelopen jaar.

Resultaten geen garantie voor 2023
De goede cijfers van 2022 zijn nog geen garantie voor een succesvol 2023. De festivalmarkt heeft vooral geplust in het segment ‘entreeheffende muziekfestivals’. De andere categorieën bleven gelijk of liepen terug. En bij de concerten komen de positieve cijfers vrijwel volledig van inhaalevenementen. “Zonder het inhaaleffect van covid-19 is het nog maar de vraag of 2023 ook een groei zal laten zien”, aldus Willem Westermann van de VVEM.

Uit een steekproef die Respons eind vorige jaar hield onder organisatoren van festivals en concerten blijkt ook die onzekerheid en de zorg om gelijkblijvende of teruglopende bezoekaantallen. Daarnaast maken organisatoren zich zorgen om de sterk gestegen kosten. Concertpromoters zijn positiever. Zij denken het hoge niveau van 2022 in 2023 door te kunnen trekken, ook zonder de corona inhaaleffecten. In 2023 staan er al 24 grote stadionconcerten (zoals Bruce Springsteen en Coldplay) gepland tegenover 19 in 2022. Daarnaast hebben de grote indooraccommodaties goed gevulde concertagenda’s in 2023.


 

Door Respons gehanteerde definities:

Definities die we bij Respons hanteren zijn het resultaat zijn van gemaakte afspraken met betrokken partijen of brancheorganisaties.

  • Evenement

Er zijn tal van verschillende definities voor ‘evenement’ in omloop. De meest eenvoudige is terug te vinden in ‘De Dikke van Dale’: ‘publieke gebeurtenis’, een ‘happening’. Wellicht iets te kort door de bocht. Veel gemeenten en  (semi-) overheidsinstanties gebruiken de definitie uit de (model)-Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 2:24: ‘Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’.

Definities die worden gebruikt hebben dus vooral te maken met het doel waarvoor ze zijn opgesteld. bij Respons hanteren we een eigen definitie:

”Een evenement is een georganiseerde, verplaatsbare gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen, die zich daarvoor in een bepaald tijdvak en in een inrichting of op een terrein bevindt of beweegt.”

  • Actief/sportief

Een ‘actief’ evenement is een vorm waarbij men zelf een activiteit uitvoert in plaats van een rol als toeschouwer. Een ‘sportief’ evenement is een vorm waarbij bezoekers alleen een rol als toeschouwer hebben.

  • Beurzen

Bij beurzen exposeren bedrijven uit een of meer sectoren met als doel te verkopen en/of te informeren. We onderscheiden twee soorten: vakbeurzen, waar zakelijke bezoekers komen, en publieksbeurzen, die zich richten op consumenten. (Bron: CLC-VECTA).

  • Exposities

Een vorm waarbij één of meerdere personen of organisaties objecten tonen (bijvoorbeeld kunstwerken) voor een publiek.

  • Festivals

De kern van een festival wordt gevormd door een aantal (tenminste twee) programma-onderdelen die opeenvolgend en/of gelijktijdig onder één noemer worden gepresenteerd. Een festival is een georganiseerde, tijdelijke gebeurtenis, bijgewoond door een groep mensen, die zich daarvoor in een inrichting of op een terrein bevindt of beweegt.

  • Markten/kermissen

Hierbij verkopen deelnemende winkeliers, marktlieden of particulieren in een kraam of stalletje hun ‘waar’. Tevens is er gelegenheid voor ambachtslieden en marktlieden om demonstraties te geven.

  • Parades/optochten

Deze vorm bestaat uit een optocht van mensen, al dan niet in kostuums, maar ook in combinatie met o.a. vloten/boten, voertuigen, dieren en bloemen. Die laatste vorm wordt vaak ‘corso’ genoemd.

  • Voorstellingen/concerten

Hierbij treedt één artiest of groep op. Ook een optreden met een voorprogramma valt onder deze definitie.

  • Wedstrijden

Meerdere partijen trachten één of meerdere tegenstanders te overwinnen of te bewijzen dat zij beter zijn in een discipline dan de andere partij of partijen. Er zijn ter zake deskundigen in de vorm van een jury of scheidsrechters die het verloop van de wedstrijd toetsen aan opgestelde regels.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.