Learn+from+the+best+%2D+The+impact+van+The+Roche+Dialogues
Cases

Learn from the best - The impact van The Roche Dialogues

Relatie en Community Events zijn er natuurlijk in talloze varianten. D&B Eventmarketing is toonaangevend, zeker als het gaat om relatiemarketing. Onder het mom 'Learn from the best' delen we hier de case 'The Roche Dialogues', die het bureau ontwikkelde voor opdrachtgever Roche.

The Roche Dialogues ‘Ideeën voor de zorg van morgen’ was een reeks van zes events in 2019 in verschillende regio's in Nederland. Het overkoepelende thema van de Roche Dialogues is ‘personalised healthcare’. Wat is het, welke voordelen biedt het, en welke uitdagingen brengt het met zich mee? Inhoud en gesprek om de relatie en community te versterken.

Naam event: The Roche Dialogues
Opdrachtgever: Roche
Bureau: D&B Eventmarketing

Tijdens de Roche Dialogues gaan sprekers en deelnemers in gesprek met elkaar. Iedereen vanuit zijn eigen perspectief. Doelgroepen zijn patiënten, verzekeraars, overheden, health tech bedrijven, ziekenhuizen, (jonge) zorgprofessionals en betrokken burgers. Met als doel om de ontwikkeling naar een meer gepersonaliseerde zorg samen vorm te geven. Sprekers vanuit verschillende achtergronden geven hun visie en vertellen waar de uitdagingen liggen. Ze leggen een prangende vraag of dilemma voor. Daarna gaan de deelnemers met de spreker in gesprek onder leiding van een moderator (dit zijn medewerkers van Roche). In deze co-creatie sessies komen vragen aan de orde als: hoe kijken wij ernaar? Kunnen we met elkaar oplossingen bedenken?

Hoofddoelstelling

Hoofddoelstelling is dat Roche de reputatie wil verbeteren door het vertrouwen van de stakeholders, in farma in het algemeen en in Roche in het bijzonder, te vergroten en deel te nemen aan het maatschappelijk debat over personalised healthcare.

Effect & Impact:

Door het sympathieke concept, de inspirerende sprekers en de bevlogen moderatoren ontstond een magische vibe waarin de sneeuwbal is gaan rollen. Een vertrouwenwekkende sfeer waarin de deelnemers echt naar elkaar konden luisteren en elkaar probeerden te helpen. Een oprecht gevoel van verbinding en samen de zorg beter willen maken, zorgt ervoor dat de beweging op gang komt. Bij de start had Roche nog niet een netwerk in de nieuwe stakeholdergroepen. Met inzet van persoonlijke netwerken, linkedin-advertising en andere communicatie-uitingen groeit het netwerk.

De resultaten:

• 32 sprekers vanuit verschillende achtergronden zijn ambassadeur
• 450 deelnemers en nu actieve ambassadeurs
• 500 nieuwe onderlinge verbindingen
• 2500 volgers op social media
• 8000 views op Youtube • 75.000 artikelviews • 600.000 lezers van NRC XTR • 141.400 kijkers RTL
• Diverse prominente sprekers willen met Roche samenwerken, waaronder o.a. o Onderzoeker Amsterdam UMC o Professor TU Twente o Professor UMCU
• Roche wordt nu actief benaderd door ziekenhuizen en universiteiten om een Roche Dialogue te organiseren
• Roche werd gevraagd om partner te worden van NRC Live in de serie van Masterclasses

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.