Kennis+events+en+Congressen%3A+Kennisevent+Coca+Cola+leidt+tot+binding
Cases

Kennis events en Congressen: Kennisevent Coca Cola leidt tot binding

Elk jaar kiest een deskundige jury het beste congres of kennis event tijdens de Gouden Giraffe Event Awards-verkiezing. Kennis events & congressen is één van de zes categorieën, waarin een Gouden Giraffe wordt toegekend. Deze case van Coca Cola biedt kennis en inspiratie. EventBranche.nl deelt deze case graag onder het motto 'Learn from the best'.

Dat kennis events en congressen er in alle soorten en maten zijn, zegt veel over hoe het congres zich ontwikkeld heeft tot een heuse experience. Vijf jaar geleden liet Coca-Cola zien hoe je dat op de meest intieme, oprechte en directe manier doet. Coca-Cola Open is nog altijd een voorbeeld van omdenken, gebruik van tools en durven voor kleine settingen te kiezen.

Coca-Cola OPEN

Bureau: Dr2 Events & Campaigns
Opdrachtgever: Coca-Cola (korte beschrijving)

Dit evenement was innovatief op verschillende vlakken: zo wel qua concept, gebruikte tools als qua organisatorische keuzes. Zestig evenementen verdeeld over een aantal steden, waar steeds weer een appartement/huis gehuurd werd en omgebouwd tot een heuse Coca-Cola wereld. Daar werden stakeholders, regionale influencers maar juist ook het 'tegengeluid' om tafel gezet met de mensen achter de nieuwe visie en missie van Coca-Cola. Daarbij stond een multimediale tafel centraal in een concept waar interactie, verbinding maar juist ook openheid en input om missie en visie nog bij te schaven of verder invulling te geven, echt innovatief genoemd mag worden.

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling was de dialoog faciliteren, input ophalen en discussiëren over het toekomstplan This is Forward. Gesprekken die zijn gevoerd in de lofts leverden steeds concrete vervolgacties op. Om coalities verder te versterken, om in de productie concrete verbeteringen door te voeren en om de ambities ook met nieuwe contacten te delen en waar mogelijk te versterken.

Effect & impact

Zeventig mooie en interessante gesprekken, dus 800+ intensieve contactmomenten, (sociale)media-aandacht, nieuwe coalities in wording.

© 2023 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.