De winnaars van de laatste editie en wat u daar van kan leren

10-11-2017 - GOUDEN GIRAFFE EVENT AWARDS - De awards van, voor en door ons evenementenvak spelen een niet te onderschatten rol: inschrijvingen, genomineerden, winnaars en de show zelf zetten het evenement op de meest krachtige en impactvolle wijze in de spotlights die het verdient. Maar natuurlijk wilt u ook winnen. Wellicht leert u iets van de winnaars van de afgelopen editie.

Nadat jarenlang onder meer onze gewaardeerde collega's van HighProfile en CLC VECTA de Gouden Giraffe kar trokken, bleek het toch lastig om de nek te blijven rechten. In een gesprek waar het belang van de branche voorrang kreeg boven alles, nam EventBranche.nl het stokje over. 'Vanaf dag 1 zijn we ons heel bewust dat deze prijs nooit van iets of iemand mag zijn. Ja, van de branche, van eventprofessionals, van ons krachtige live communicatie en eventmarketing middel. Onze strategieen, onze trajectmatige impact, onze steeds gewichtiger rol op de afdelingen bij corporates en organisateis. Toch moet iemand de kar trekken en dat mogen wij doen. Langzaam maar zeker sluiten er steeds meer aan! Vorig jaar kwamen ruim 300 eventprofs en vooral opdrachtgevers kijken naar Learn from the Best waar de genomineerden pitchten en de bezoekers inspiratie, nieuwe ideeen en effectiviteitsslagen kregen voorgeschoteld. De show die volgde met ruim 600 aanwezigen in DeFabrique is nu nog een gespreksonderwerp en de nominatie voor de Best Event Awards World is een compliment, deels voor de kartrekkers, maar bovenal voor alles en iedereen in onze branche die achter de Gouden Giraffe staat.'

Nu weten wij dat de afweging om in te schrijven niet om bovenstaande gaat. We hopen het wel, deels op zijn minst, maar veel belangrijker: hoe zorg ik dat het evenement waar ik echt enorm trots op ben, ook echt kans maakt op de Gouden Giraffe in 1 van de 5 categorieen (Brand, Intern, Relatie, Beurs, Congres) of 1 van de 2 publieksprijzen Meest Creatieve Evenement en Meest Innovatieve Evenement. Misschien haalt u inspiratie of tips uit de winnaars van afgelopen jaar, bekijk bijvoorbeeld de video, het effect per evenement en de korte samenvatting uit het juryrapport:

De 5 categorie winnaars van de Gouden Giraffe Event Awards 2017 op een rij:

Categorie Beurzen:
WINNAAR: INNOVATION EXPO
Opdrachtgever:  Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Casenaam:                Innovation Expo
Inzender:                   Event Consortium 
Opdrachtgever:          Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hoofddoelstelling:      
Innovation Expo heeft als doel innovatie te versnellen en economische groei en kwaliteit van leven te doen groeien. De Innovatie Expo verbindt en inspireert (toekomstige) initiators van innovatie. Het geeft een podium aan concrete projecten die bijdrage aan slimme, duurzame en sociale steden van de toekomst. Het verbindt de verschillende sectoren aan elkaar en verbindt de publieke en private sector.

Effect:                       
60% meer bezoekers. 5 ondertekende Green Deals.


Uit het juryrapport: Good old medium beurs omgetoverd in een festivalachtig en laagdrempelig concept, waardoor publiek en experts echt met elkaar in contact kwamen en mede door de samenwerking van 5 verschillende bureaus een grote impact bloot werd gelegd.
 


Categorie Brand Events:
WINNAAR: JHERONIMUS BOSCH 500

Opdrachtgever: Stichting Jheronimus Bosch 500, Noordbrabants Museum en de gemeente ’s-Hertogenbosch

Hoofddoelstelling:
Een ‘sense of urgency’ creëren om zoveel mogelijk mensen naar de tentoonstelling te trekken.

Effect: 
421.000 bezoekers (25% uit het buitenland, 15.000 scholieren en 100 speciale ontvangsten) , 1,3 miljoen extra bezoeken aan de stad. Nationale en internationale media aandacht ca. 3,5-5 miljoen euro.

Uit het juryrapport: Den Bosch koos voor een heel mooi, overdonderend en vooral effectief concept, waarmee het openingsevenement een enorme stroom bezoekers richting Den Bosch leidde en dat zorgde voor een heuse merkboost voor de stad Den Bosch.


Categorie Congressen:
WINNAAR: TOEKOMST VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Casenaam:                  Toekomst van de gezondheidszorg
Inzender:                    WOMEN Inc.
Opdrachtgever:           WOMEN Inc.

Hoofddoelstelling:     
Meer aandacht en erkenning voor m/v verschillen in de gezondheidszorg in Nederland en een tipping point creëren naar gendersensitieve gezondheidszorg door alle relevante stakeholders bij elkaar te brengen.

Effect:  
Direct effect was de toezegging, door de Directeur Generaal Angelique van de Berg van Ministerie VWS, om 12 miljoen extra beschikbaar te stellen voor onderzoek naar gendersensitieve gezondheidszorg voor de komende vier jaar. Daarnaast hebben diverse belangrijke stakeholders uit de zorgsector tijdens en na het congres de eerste stappen gezet richting gendersensitieve zorg. Zo heeft bijvoorbeeld de Raad van Bestuur van het VUmc de opdracht gegeven een regiegroep ‘gendersensitiviteit’ op te richten om meer bewustwording te creëren voor gendersensitiviteit binnen onderzoek, onderwijs en behandeling in het ziekenhuis en ontwikkelt het CBG een genderagenda, hiermee brengen ze in kaart wat de m/v verschillen zijn bij geneesmiddelen.

Uit het juryrapport: Het congres zette bij verschillende instantie een lastig onderwerp bovenaan de agenda: gendersensitieve gezondheidszorg. Met als klap op de vuurpijl de live toezegging van 12 miljoen extra budget voor onderzoek op dit onderwerp.


Categorie Interne Events:
WINNAAR: DE HEARTBEATS VAN POP VRIEND SEEDS
 

Casenaam:                 Pop Vriend Seeds 60 years ‘Feel the Beat’!
Inzender:                    D&B Eventmarketing
Opdrachtgever:          Pop Vriend Seeds

Hoofddoelstelling:     
Een jubileumprogramma, waarin naast het vieren van het 60-jarig bestaan ook op een passende manier de kernwaarden een plek krijgen, zodat deze in de hoofden en de harten van alle medewerkers komen.

Effect:                       
De medewerkers geven een totaal score van 8,8 voor het hele traject en een 9,1 voor de jubileumreis. 90% van de medewerkers geeft aan dat de jubileumviering heeft bijgedragen aan verbeterde onderlinge relaties. 96% zegt er trots op te zijn dat ze bij Pop Vriend Seeds werken.

Uit het juryrapport: Een strategisch traject dat perfect is neergezet, waardoor bedrijfstrots en tevredenheid van het personeel tot grote hoogte steeg.


Categorie Relatie Events:
WINNAAR: ACCENTURE INNOVATION AWARDS
 

Casenaam:                 Accenture Innovation Summit 2016
Inzender:                     Accenture
Opdrachtgever:           Accenture

Hoofddoelstelling:     
Het samenbrengen van 2500 meest bepalende innovators van Nederland, in evenwichtige vertegenwoordiging van de relevante partijen uit het innovatie ecosysteem, teneinde kennis uit te wisselen, elkaar te stimuleren, te inspireren, van elkaar te leren, en nieuwe verbindingen te  leggen die kunnen leiden tot verdere ontwikkeling van innovatie in Nederland.

Effect:                       
Het aantal aanwezigen, de kwaliteit hiervan, de drukte bij de verschillende programma-onderdelen en de feedback van zowel deelnemers, partners, klanten als medewerkers waren bovengemiddeld goed. De bovenliggende programmadoelstellingen, met als kern het bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland op het gebied van innovatie, zijn door het succes van het event voor een deel dichterbij gekomen. In welke mate, en met welk resultaat tot gevolg, zal moeten blijken in de komende periode waarin follow-up plaatsvindt.

Uit het juryrapport: Een jaarrond innovatieprogramma voor de meest innovatieve Nederlandse producten, diensten en concepten, mondde uit in een instituut van een event. Dynamisch, diverse werkvormen en innovatie.

 

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer

EventBranche supporting partners

 

EventBranche preferred partners